OECD ÜLKELERİNDE EĞİTİMİN FİNANSMAN KAYNAKLARI

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu : Eğitim Ekonomisi
Number of pages: 10- 26
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

OECD üye ülkeleri piyasa ekonomisi açısından istikrarlı bir gelişim düzeyine ulaşmanın yanı sıra demokrasiyi, insan hak ve özgürlüklerini vazgeçilmez değerler olarak kabullenmişlerdir. OECD ülkeleri kalkınma ve büyümede sosyal ve ekonomik göstergeler bakımından dünyanın önde gelen ülkeleri arasında yer almıştır. Bu ülkeler nitelikli beşerî sermaye kazandırmak amacıyla ekonomik etkinliklere destek olunması konusunda uzlaşma içindedir. Dolayısıyla eğitimin ekonomik etkileri göz önüne alındığında OECD ülkeleri açısından eğitim finansmanının ne kadar önemli bir kavram olduğu ortaya çıkmıştır. Bu nedenle OECD ülkeleri her bireyin eğitim fırsatlarından yeterince faydalanması için gayret göstermektedir. Eğitim harcamalarının miktarının ülke genelinde adaletli bir şekilde dağılımı OECD ülkeleri için önem arz etmektedir. Bu çalışmada OECD verilerinden yararlanarak bu ülkelerde eğitimin finansmanında kullanılan özel ve kamu kaynaklarının tüm eğitim kademeleri için ayrı ayrı değerlendirilmesi yapılmıştır. Ayrıca kamu eğitim harcamalarının 2008-2010 ve 2010-2013 yıllarında GSYH’nin yüzdelik değişimi verilerek OECD ülkelerin karşılaştırılması yapılarak eğitimin finansmanı detaylı bir şekilde incelenmiştir.

Keywords

Abstract

In addition to achieving a stable level of development in terms of market economy, countries that are members of OECD have accepted democracy, human rights and freedoms as indispensable values. OECD countries are among the leading countries in the world in terms of social and economic indicators of development and growth. These countries agree to support economic activities to acquire qualified human capital. Therefore, when the economic effects of education are taken into consideration, it is revealed that financing education is an important concept in terms of OECD countries. For this reason, OECD countries strive to make every individual benefit from education opportunities. The distribution of educational expenditure in a reasonable manner across the country is important for OECD countries. In this study, based on OECD data, the private and public resources used in the finance of education were evaluated separately for all education levels. In addition, changes in the ratio of education expenditures to GDP were calculated for the periods of 2008-2010 and 2010-2013 to elaborate the financing of education expenditures in OECD countries.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics