BİR DİJİTAL TELEVİZYON YAYINCILIK PLATFORMU OLARAK İNTERNET PROTOKOLLÜ TELEVİZYON (IPTV)

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler. İletişim
Number of pages: 460-469
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Televizyon yayıncılık teknolojileri bilişim endüstrisindeki gelişmelerin etkisiyle hızla değişmektedir. Dijitalleşmeyle birlikte büyük bir ivme kazanan bilişim endüstrisi, internetin yükselişiyle altın çağını yaşamaktadır. Bu değişimin diğer bir boyutunda ise kullanıcı taleplerinin çeşitlenmesi ve farklılaşması yer almaktadır. Zamanının önemli bir bölümünü dijital aygıtlarıyla geçiren kullanıcıların televizyon yayınlarına da dijital ortamlardan erişme isteği, yayın iletim şekillerinin ve içeriklerinin izleyici istekleri yönünde değişimini sağlamıştır. Ortaya çıkan yeni ortamlardan biri olan İnternet Protokolü Televizyonu (IPTV) kullanıcılarına bu imkânın yanı sıra bir de karşılıklı etkileşim olanağı sunmuştur. İletişim, bilgi-işlem ve televizyon yayıncılık teknolojilerinin yakınsak bir örneği olan İnternet Protokolü Televizyonu (IPTV), geleneksel kablolu televizyon hizmetlerinin çok ötesinde, internet, telefon, oyun, hücresel, mobil ve/veya ev ağı hizmetlerini de içeren bir çoklu medya sunumunun televizyon öğesini ifade etmektedir. IPTV’nin çoklu medya hizmetinin yanı sıra onu diğer yayıncılık platformlarından ayıran en önemli özelliği ise yayın içeriklerini kullanıcılarının ilgi ve ihtiyaçlarına yönelik olarak programlayabilmesidir. Bu özelliğiyle IPTV kullanıcılarıyla karşılıklı etkileşim kurabilen bir yapı olarak karşımıza çıkmaktadır. Çalışma bir dijital medya yayın platformu olan IPTV’nin geleceğin yakınsak yayın teknolojileri arasındaki yerini güçlendireceğini ve televizyon yayıncılığının yakın gelecekte IPTV gibi internet tabanlı bir ortak platformda birleşeceğini savunmaktadır. Çalışmada konuyla ilgili literatürler taranmış ve IPTV’nin çalışma prensiplerinin yanı sıra temel yapı taşları olan dijitalleşme, internet ve diğer dijital medya platformları kısaca açıklanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Television broadcasting technologies are rapidly changing due to the developments in the information and communication (ICT) industry. The ICT industry, which has gained great momentum with digitalization, is living the golden age with the rise of the internet. In another dimension of this change is the diversification and differentiation of user demands. The desire of users who spend a significant part of their time with digital devices to access television broadcasts from digital media has also changed the way in which broadcast transmissions and content are viewed. In addition to this opportunity, Internet Protocol Television (IPTV), one of the emerging new media, has provided users with the opportunity to interact. Internet Protocol Television (IPTV), a convergent example of communication, information processing and television broadcasting technologies, is a multimedia television service that includes a broad range of multimedia content, including internet, telephone, gaming, cellular, mobile and / or home network services, well beyond traditional cable television services. Apart from IPTV's multi-media service, it is the most important feature that distinguishes it from other broadcasting platforms is that it can program broadcast contents for the interests and needs of its users. With this feature, there is a confrontation as a structure that can interact with IPTV users. The study argues that IPTV, a digital media publishing platform, will strengthen its place in the convergent broadcasting technologies of the future and that television broadcasting will unite in a near future Internet-based common platform like IPTV. In the study, literature related to the topic was searched and the working principles of IPTV as well as digitalization, internet and other digital media platforms which are the basic building blocks were briefly explained.

Keywords


 • Brillant, A. (2008). Digital and analog Fiber Optic Communications for CATV and FTTx App- lications, New Jersey: SPIE Publ.

 • Brown, P. J. (2006). IPTV: Super Headends and High Expectations, Via Satellite, April 2006, pp. 19-30

 • Collins, G. W. (2001). Fundamentals of Digital Television Tranmission. ABD: John Wiley & Sons,Inc.

 • Fleury, F. (2005). “IPTV: The Need for Standards,” Communications Technology”, Vol. 22, No. 11, November 2005, pp., 30-37. ABD: Electronic Publications.

 • O’driscoll, G. (2008). Next Generation IPTV Services and Technologies. Kanada: John Wiley and Sons Publ.

 • Parish, T.G. (2007). Digital Convergence; The Obstacles and Opportunities of the Communica- tion Revolution, ABD: Globecomm Systems Inc. Publ.

 • Ramirez, D. (2008). IP TV Security, İngiltere: John Wiley & Sons Publ.

 • Shanley, T. (1995). Plug and Play System Architecture. Kanada: Addison- Wesley Publ.

 • Smith, D. R. (2003). “Digital Transmission Systems”, Londra: Kluver Academic Publ.

 • Törenli, N. (2005). Yeni Medya, Yeni İletişim Ortamı. Ankara: Bilim ve Sanat Yayınları.

 • Zong, L. & Bourbakis N. G. (2001). “Digital Video and Digital TV: A Comparison and the Future Directions: Real-Time Imaging”. Academic Press. (7). 6.

                                                                                                    
 • Article Statistics