SİYASAL İLETİŞİM BAĞLAMINDA "ÖZGÜRLÜĞÜN RENGİ" FİLMİNİN İNCELENMESİ

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu : SİYASAL İLETİŞİM
Number of pages: 449-459
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Siyasal İletişimin enstrümanları arasında siyasal filmler önemli bir yer tutmaktadır. Kitle iletişiminde etkili olan sinemanın, siyasi mesaj içerikli film üretimleri beyaz perde aracılığıyla uluslararası boyutta dolaşıma sokulması bu önemi daha da belirginleştirmektedir. Tarihsel, ideolojik ve belgesel niteliği taşıyan ve Mandela’nın özgürlük mücadelesini konu alan “Özgürlüğün Rengi” filmi de bu bağlamda önemli bir filmdir. Mandela’nın esaretini 30 yıla yayılan bir süreçte ele alan film, aynı zamanda kitle iletişim araçlarının - gazete, radyo ve televizyon- toplumda yayıldığı ve etkin kullanılmaya başladığı yılları da içermektedir. Bunun doğal sonucu olarak film içerisinde iletişim kuramlarından gündem belirleme ve kamuoyu oluşturma modellerinin uygulamaları açıkça görülmektedir. Çalışmada, Özgürlüğün Rengi filmi siyasal sinema bağlamında film içerisinde yer alan kamuoyu ve gündem belirleme kuramları doğrultusunda içerik çözümleme yöntemi ile değerlendirilmiştir.

Keywords

Abstract

Political films have an important place among the instruments of political communication. Cinema, which is effective in mass communication, is producing films with political messages are circulating on the international scale through white curtains. It is also an important film in this context, which is a historical, ideological and documentary film, and the theme of "Color of Freedom", which is about Mandela's freedom struggle. The film, which takes Mandela's captivity in a process that spans over 30 years, also includes the years when mass media - newspapers, radio and television are spreading and being used effectively in society. As a natural consequence of this, the applications of the models of the agenda setting and the public opinion from the communication theories are clearly seen in the film. In the study, "Color of Freedom" was evaluated in terms of political cinema, public opinion and content analysis method in the direction of agenda setting theories.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics