UŞAK/SİVASLI ÇEŞMELERİ

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu : Sanat Tarihi
Number of pages: 27-54
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Ege Bölgesi’ndeki kentlerden biri olan Uşak ilinin, Banaz, Sivaslı, Eşme, Ulubey ve Karahallı olmak üzere beş ilçesi bulunmaktadır. Çalışmamız, bu ilçelerden Uşak kent merkezinin güneydoğusunda yer alan, Sivaslı ilçesindeki çeşmeleri içermektedir. Sivaslı ilçesine bağlı on sekiz köy taranmış ve on iki köyde on sekiz çeşme tespit edilmiştir. Tek cephe tasarımına sahip çeşmelerde kütle dikey dikdörtgendir. Cephe kompozisyonunu, sivri, yarım daire ve dilimli kemerler, taslık nişleri ve plasterler şekillendirmektedir. Genel olarak değerlendirildiğinde bezemesiz sade bir tasarıma sahip olan çeşmelerin bazılarında bitkisel, figürlü ya da nesneli motiflerin de kullanıldığı görülmektedir. Çeşmeler doğal ya da kullanıcı kaynaklı lokal kayıplara uğramıştır. Sivaslı çeşmelerinden onu bugün işlevsizdir. Yapılar kitabelerine ve mimari özelliklerine göre 18. yüzyılın ilk yarısı ile 19. yüzyılın sonlarına, Osmanlının son dönemine tarihlenmektedir. Çalışmada, Sivaslı çeşmeleri, plan, mimari, süsleme özellikleri ve korunma durumları ile tanıtılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

Uşak province, one of the cities in Aegean Region, has five towns, Banaz, Sivaslı, Eşme, Ulubey and Karahallı. Our study includes fountains in the Sivaslı district in the south-east of Uşak city center from these districts. Eighteen villages connected to the Sivaslı district were scanned and eighteen fountains were identified in twelve villages. In fountains with a single facade design, the mass is vertically rectangular. The facade composition forms sharp, semi-circular and sliced arches, bowl niches and plasterers. When evaluated in general, it is seen that some of the fountains which have a simple design without decoration have also used vegetative, figurative or object motifs. The fountains have undergone natural or user-induced local losses. The ten of the Sivaslı fountains are dysfunctional today. It is dated to the end of the 18th century and to the end of the 19th century, to the last period of the Ottoman period, according to the architectural features and architectural inscriptions. In the study, Sivaslı fountains were tried to be introduced with their plan, architecture, decoration features and protection situations.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics