BİLİŞİM ÇAĞINDA ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN ZAMAN YÖNETİMİ VE SERBEST ZAMAN DEĞERLENDİRME EĞİLİMLERİ: KONYA ÖRNEĞİ

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 522-552
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bilgi İletişim Teknolojilerinin (BİT) etkin rol oynadığı çağımız küreselleşme koşullarında, birçok unsur gibi toplumsal değerlerin de hızla değişime uğradığı gözlenmektedir. Küreselleşmeye ilişkin çalışmalar göstermektedir ki, yaşanılan sistemin doğası gereği en güçlü silah konumunda olan tüketimi kamçılayan medyanın da ağırlıklı hedefinde nüfusun en stratejik kesimi üniversiteli gençler bulunmaktadır. Bu bağlamda değişime çok açık olan gençlerin mevcut yaşanılan internet medya merkezli sosyalleşme ortamında birçok yönden olduğu gibi zaman yönetim algısı bakımından da istismara maruz kalmaları kaçınılmaz olmaktadır. Bu bakımdan geleceğin beyin gücünü yetiştiren üniversite hayatının önemi de yadsınamaz. Belirtilen nedenlerle seçilen Konya vakıf üniversitesi gençlerine yönelik olmak üzere ‘Zaman yönetimi parametreleri ve Eğilimi’ adlı çalışma ile Bilişim teknolojileri (BİT) ağındaki gençlerin zaman yönetimi ve serbest zamanı değerlendirme konusundaki eğilimlerini betimlemek amacıyla bu araştırma yapılmıştır. Sonuçta bu çalışma ile altın çağındaki üniversite gençlerinin paradan çok daha kıymet arz eden boş zamanlarını rasyonel değerlendirmelerine yönelik bazı öneriler getirilmeye çalışılmaktadır.

Keywords

Abstract

In the current globalization conditions where Information and Communication Technologies (ICT) play an active role, it is observed that social value sarechanging rapidly just like a great many components. The studies regarding globalization show that the most strategical part of the population, the young, particularly university youth, are in the target of the media triggering the consumption which is the most powerful weapon as a nature of the system. In this sense, it is inevitable that young people who are open to change are exposed to exploitation in terms of time management perception as in many other sides in internet – media centered socialization. For that reason, the importance of the university life training the brain power of the future cannot be ignored. The current study was carried out to define the tendency of young people in the network of ICT over spare time management and evaluating spare time with the name of Time Management Parameters and Tendencies over Konya University youth for the above-mentioned reasons. As a conclusion, the current study aimed at offering some recommendations regarding spending spare times which are of more value than money for the university students in a more rational way.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics