BİNA VE DİĞER ESER MALİKLERİNİN SORUMLULUĞU

Author :  

Year-Number: 2018-26
Language : null
Konu : Hukuk
Number of pages: 553-566
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bir kimsenin evini kiraya vermesi genel olarak kazanç elde edimi amaçlıdır. Malik kira gelirini takip ederken yapının durumunu takip etmemektedir. Sorumluluklarının neler olduğunun bilincinde olmamaktadır. Oysa yapım bozukluğu yahut bakım eksikliğinde hukuken yapı malikinin sorumluluğu gündeme gelecektir. Nitekim hukuken kusursuz sorumluluk olarak kabul edilen bu düzenlemelerin amacı insanların birbirlerine zarar vermelerinin engellenerek refah içerisinde yaşamalarını sağlamaktır. Bu makale öncelikle yapı malikinin sorumluluğunun ne tür bir kusursuz sorumluluk kapsamında olduğunu; tartışmaları ve TBK düzenlemelerini ele alarak belirleyecektir. Ardından yapı eseri malikinin sorumluluğunun söz konusu olabilmesi için gereken şartların neler olduğunu bir zararın oluşması, söz konusu zararın yapı eserindeki yapım bozukluğu yahut bakım noksanlığından ileri gelmesi ve sorumluluğu söz konusu olan kişinin mülkiyet, intifa, oturma veya üst hakkı sahibi sıfatlarından birine haiz olunması şeklinde üç ana başlık altında inceleyecektir. Bu başlıklar altında bina ve diğer yapı eserleri maliklerinin özen sorumluluğunun nasıl değerlendirilmesi gerektiği sorusuna cevap aranacak ve bu sorumluluğa ilişkin kavramsal açıklamalar ve sorumluluğun kapsamına yönelik farklı görüşler tartışılacaktır.

Keywords

Abstract

Most landlords see the lease as a business transaction. When they are aware of the rental income, they are generally not aware of their liability. In case of any damage occurs due to constructional defect or lack of maintenance, landlord will be liable even though they may not have any fault. This essay, therefore, upon this significant phase of the law shall not be thought as redundant. This essay will discuss which kind of liability; landlord liability should be assessed under. It will analyze the conditions causing landlord liability, respectively. It will provide an insight for cognitive explanations and the concept of care liability.

Keywords


                                                                                                    
 • Article Statistics