HATAY’DA TOPLU TAŞIMA SİSTEMLERİNİN HATAY MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİ ÜZERİNDEKİ ETKİSİ

Author:

Year-Number: 2018-29
Yayımlanma Tarihi: null
Language : null
Konu : Sosyal Bilimler
Number of pages: 445-452
Mendeley EndNote Alıntı Yap

Abstract

Bu çalışmanın amacı Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi öğrencilerinin toplu taşıma sistemleri ve bunların eğitim ve sosyal hayatlarına ilişkin tutumlarını belirlemektir. Çalışma grubunu Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi’nde eğitim alan 30 öğrenci oluşturmaktadır. Veriler nicel anket yöntemiyle toplanmıştır. Araştırma tarama modelinde bir çalışmadır. Araştırma sonuçlarına göre, öğrencilerin mevcut toplu taşıma sistemlerine yönelik tutumları analiz edilmiş ve beklentileri ölçülmüştür. Ankette yer alan öğrenciler genellikle Hatay dışından gelen öğrencilerden seçildiğinden daha objektif ve karşılaştırma açısından sağlıklı verilere ulaşılmaya çalışılmıştır.

Keywords

Abstract

The aim of this study is to determine the public transportation systems of Hatay Mustafa Kemal University students and their attitudes towards their education and social lives. The study group consisted of 30 students who were educated at Hatay Mustafa Kemal University. Data were collected by quantitative survey method. Research is a study in the screening model. According to the results of the research, students' attitudes towards existing public transportation systems were analyzed and their expectations were measured. Since the students in the survey are generally selected from non-Hatay students, more objective and comparative data have been tried to be reached. Public Transport, Hatay Mustafa Kemal University, Hatay.

Keywords