DERİN ALGI VE İLHAN BERK ŞİİRİ

Author:

Number of pages: 1-9
Year-Number: 2019-38

Abstract

İlhan Berk, İkinci Yeni içerisinde şiir evrenini kurmuş modern şiirimizin önemli isimlerindendir. O, bu çizgi içinde bile daha aykırı, farklı ve zor bir şiir düzlemini tercih etmiştir. İmaj dünyası ve dil kullanımıyla tamamen kendine özgü bir şiir rotası belirlemiştir. Fakat bu yönelim, yenilikler içerdiği gibi şiirin algılanışı üzerine bazı tehlikeleri de barındırmaktadır. Çalışmamızda İkinci Yeni Şiiri ve İlhan Berk şiirinin algı düzeyindeki anlatım problemlerine dikkat çekilecektir.

Keywords

Abstract

İlhan Berk is one of the important names of our modern poetry which established the universe of poetry in the Second New. In this line, he preferred a more contradictory, different and difficult level of poetry. He has determined a totally unique poetry route, with the world of image and the use of language, However, this orientation includes innovations as well as some dangers on the perception of poetry. In this study, we will draw attention to the problems of expression of Second New Poetry and Ilhan Berk poetry in perception level.

Keywords