ÇOCUK EĞİTİMİNDE YARATICILIĞI ETKİLEYEN FAKTÖRLER,
FACTORS AFFECTING CREATIVITY IN CHILD EDUCATION

Author:

Number of pages : 674-680

Abstract

Günümüz insanı sürekli değişimin ve rekabetin egemen olduğu bir dünyada yaşamını sürdürmek zorundadır. Bu tür ortamda yaşayan bireyin karşılaştığı sorunlara çözüm getirebilmesi, yaratıcı düşüncesinin geliştirilmesiyle mümkündür. İşte bireylere, bu tür düşünceyi küçük yaşlardan itibaren benimsettirmek için, eğitime okul öncesi dönemde başlatmakta yarar vardır. Yaratıcılık kendini ifade edebilmenin en özgür şeklidir. Çocuklar için de kendilerini özgür ve açık şekilde ifade etmekten daha tatmin edici ve mutluluk verici bir şey yoktur. Doğduğu andan itibaren bebeklerin sürekli olarak çevresini gözlediğini, dinlediğini, hissetmeye çalıştığını ve farklı denemeler yapar. Biraz büyüdüklerinde her yeni deneyim ve keşif onları daha da heyecanlandıracak ve mutlu edecektir. İşte doğuştan gelen bu beceriyi erken yaşlarda uygun yaklaşımlarla desteklemek ve geliştirmek, çocukların hayat boyu yaratıcılığında belirleyici olacaktır. Erken yaşlarda yaratıcılık sadece sanat aktiviteleri ile kısıtlı değildir. Yaratıcılık farklı zihinsel ve sosyal süreçleri kapsar, bu da yeni fikirlerin ve kavramların gelişmesini sağlar. Çocuklar da kendilerini ifade edebilecekleri materyaller kullanarak, hayali oyunlar oynayarak, problem çözerek ve yeni düşünceler üreterek yaratıcılıklarını geliştirirler. Çocukların yaratıcılıkların geliştirmek için, ebeveynlerin olduğu kadar, okul öncesi öğretmenlerin de çocuğun özgün fikirler üretmeleri için onları teşvik etmeleri gerekir.

Keywords

Abstract

Today's people have to live in a world dominated by constant change and competition. It is possible for an individual living in this kind of environment to find solutions to the problems faced by the development of creative thinking. In order to enable individuals to adopt this kind of thinking from an early age, it is useful to start education in preschool period. Creativity is the most free form of self-expression. There is nothing more satisfying and pleasing for children than expressing themselves freely and openly. From the moment they are born, babies are constantly observing, listening, trying to feel their environment and making different experiments. As they grow a little, each new experience and discovery will make them more excited and happy. To support and develop this innate skill with appropriate approaches at an early age will determine the lifelong creativity of children. Creativity at an early age is not limited to art activities. Creativity encompasses different mental and social processes, leading to the development of new ideas and concepts. Children develop their creativity by using materials to express themselves, playing imaginary games, solving problems and generating new ideas. In order to develop children's creativity, preschool teachers as well as parents need to encourage the child to produce original ideas.

Keywords