ENGELLİ BİREYLERİN TÜRK TELEVİZYON DİZİLERİNDEKİ TEMSİLİ

Author:

Number of pages: 581-596
Year-Number: 2019-40

Abstract

Bu çalışma; engelli bireylerin, dışlanma kavramı kapsamında medyada nasıl edildikleri üzerine yoğunlaşmıştır. Engellik ve dışlnma kavramları, englliğin giderek arttığı günümüz toplumlarında büyük bir önem arz etmektedir. Bu noktada, engelli bireylerin konumu yerel ve evrensel açıdan kritik hale gelmektedir. Bu açıdan bakıldığında; medyanın, kitleleri yönlendiren bir gücü olduğuna ve bu güç ile, toplumun normları ve engellilik kavramını birleştirdiğine dikkat etmek gerekir. Bu görüşler dikkate alındığında, bu çalışmanın temelini engellilik kavramı ve ayrımcılık algısının oluşturacağı anlaşılabilir. İlgili örnekleme dair gözlem ve bulgular, bu bağlamda değerlendirilecektir. Çalışmanın örneklemi, Türk Dizisi “Öyle Bir Geçer Bir Zaman Ki” ile sınırlandırılmıştır. Tüm bu değerlendirmelerin, Türkiye’de engelli bireylerin konumlandırılması yönünde bizlere ışık tutması planlanmaktadır.

Keywords

Abstract

This study focuses on the way in which the identity of the persons with disabilities situated in the media in the context of discrimination. The concept of disability and discrimination is highly important in a world that the numbers of persons with disabilities keep increasing. Specially, the standing point of persons with disabilities in societies is very critical both at global and local levels. Herein, it is important to mention the fact that the media has the power to determinate the audience. It combines the norms of society with the understanding of disability. By taking into consideration of these discussions, the concepts of disability and discrimination will be basis of this study. Then, the observation and findings in the related sample were evaluated. The sample of article is limited with one Turkish Drama Serial; “Öyle Bir Geçer Zaman Ki” (Times Goes By So Fast). All of these evaluations lead us to understand the positions of persons with disabilities in Turkey.

Keywords