SOYUT DIŞAVURUMCULUK’TAN MİNİMALİZME İRONİK AÇIKLAMA

Author:

Number of pages: 304-313
Year-Number: 2019-43

Abstract

Heykel ve resim sanatında 1950'lerde başlayan, biçim ve rengin aşırı sadeleştirilmesine vurgu yapan bir sanat hareketidir. Temel renkler ve temel renklerin monokromatik paletleri, nesnellik ve stilin anonimliği gibi, formun aşırı basitleştirilmesine vurgu yapan soyut resim ve heykel okuludur. Ayrıca ABC sanatı, minimal sanat, indirgemecilik, reddetme sanatı olarak da adlandırılır. 1960'ların başlarında Amerikan sanatında önemli bir değişiklik meydana geldi, bu büyük ölçüde, soyut dışavurumculuğun son derece kişisel ve etkileyici resimsel jestlerinin, kritik ve popüler başarısına tepkiydi. Minimalist sanatçılar gerçek nesneye benzemeyen indirgenmiş üç boyutlu nesneler ürettiler. Basit endüstriyel malzemelerden yapılmış, sadeleştirilmiş, geometrik formların oluşturduğu yeni kelime hazinesi ile geleneksel işçilik kavramlarına, üç boyut illüzyonuna, mekansal derinliğe ve sanat eserinin bir tür olması gerektiği fikrine meydan okumaktadırlar.

Keywords

Abstract

A school of abstract painting and sculpture that emphasizes extreme simplification of form, as by the use of basic shapes and monochromatic palettes of primary colors, objectivity, and anonymity of style. Also called ABC art, minimal art, reductivism, rejective art. The early 1960s brought about a significant shift in American art, largely in reaction to the critical and popular success of the highly personal and expressive painterly gestures of Abstract Expressionism. Minimalist artists produced pared-down three- dimensional objects that have no resemblance to any real objects. Their new vocabulary of simplified, geometric forms made from humble industrial material challenged traditional notions of craftsmanship, the illusion of three dimensions, or spatial depth, and the idea that a work of art must be one of a kind.

Keywords