OKUL ÖNCESİ EĞİTİMDE DRAMANIN ÇOCUĞUN GELİŞİM ALANLARINA ETKİSİ ,
THE EFFECT OF DRAMA ON PRESCHOOL EDUCATION IN CHILDREN'S DEVELOPMENT AREAS

Author:

Number of pages : 689-703

Abstract

Günden güne yaygınlaşan okul öncesi eğitim kurumlarında öğretmenler tarafından drama etkinliğine büyük önem verilmektedir çünkü çocuklar yaparak- yaşayarak öğrenmesiyle yaptıkları etkinliklerle bilişsel, dil, duygusal, sosyal ve öz bakım becerilerine olumlu katkı sağlayan ve çocukları gerçek yaşamda olmuş, ya da tasarlanmış olayların yanında yani düşsel ya da gerçek olayları taklit etmesi olarak tanımlanır. Drama etkinliğinin kullanımında çocukların öğrendiği şeyleri tamamıyla kendi hayal gücünü kullanarak akıl süzgecinden geçirmesiyle gerçekleşir. Çocuk bu yolla öğrendiğini kendi kelimeleriyle öğrendiği ve kendi iç dünyasını dışa yansıtma yöntemidir.

Keywords

Abstract

In day-to-day preschool education institutions, teachers place great importance on drama activity, because children are defined as imitating imaginary or real events in addition to the events that have been or are designed in the real life of children, which contribute positively to their cognitive, language, emotional, social and self-care skills through activities they do with learning by doing. In the use of the drama activity, it is realized by the children that they learn through their own imagination. The child is a method of reflecting his inner world to the outside, which he learns in his own words.

Keywords