ORTAOKUL TÜRKÇE DERS KİTAPLARININ ÖZ DENETİM DEĞERİ AÇISINDAN İNCELENMESİ
AN INVESTIGATION OF SECONDARY SCHOOL TURKISH LANGUAGE TEXTBOOKS IN TERMS OF SELF-CONTROL VALUE

Author : ALİ CİN -Işıl TANRISEVEN
Number of pages : 534-553

Abstract

Türkiye’de 2017 yılında Eğitim Programlarında yapılan değişiklikle beraber önceki Programlardan farklı olarak “değerler ve değerler eğitimi” öğretim programının ana odağı haline getirilmiştir. Öğretim programlarında milli, manevi ve evrensel nitelikte “adalet, dostluk, dürüstlük, öz denetim, sabır, saygı, sevgi, sorumluluk, vatanseverlik, yardımseverlik” kök değerleri yer almaktadır. Araştırmada 2019-2020 eğitim öğretim yılında Türkiye’de 5, 6, 7 ve 8. sınıf düzeylerinde Türkçe öğretiminde kullanılan ders kitaplarında öz denetim değerinin yer alma düzeyinin araştırılması amaçlanmıştır. Araştırmada doküman incelemesi yöntemi kullanılmıştır. Çalışmada doküman olarak 2019-2020 eğitim öğretim yılında öğrencilere dağıtımı gerçekleştirilen 5, 6, 7 ve 8. sınıf Türkçe ders kitapları kullanılmıştır. Araştırmada Türkçe ders kitaplarında öz denetim değerinin bulunma düzeyi ortaokul kademesinin tüm düzeylerinde karşılaştırmalı olarak ele alınmıştır. Ders kitaplarında yer alan hazırlık çalışmaları, metinler, etkinlikler ve tema sonu değerlendirme çalışmaları bölümlerinde öz denetim değeri, nitel veri analizi yaklaşımlarından olan betimsel analize göre analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda incelenen ders kitaplarında öz denetim değerinin düşük düzeyde yer aldığı belirlenmiştir.

Keywords

Türkçe ders kitapları, Kök değerler, öz denetim

Read: 550

Download: 195