YENİ DÜNYA DÜZENİ BAĞLAMINDA SOSYAL MEDYA VE YENİ KORONAVİRÜS (COVID-19) PANDEMİSİ

Author:

Number of pages: 133-154
Year-Number: 2020-45

Abstract

Gelişen iletişim teknolojileriyle birlikte sosyal medya insan hayatında önemli bir yere sahip olmaya başlamıştır. İçinde yaşanan toplumdan bağımsız bir şekilde hareket edemeyen sosyal paylaşım ağları her yaştan her kesimden kullanıcıyı bünyesinde barındırmakta ve fikirlerin geleneksel medyaya oranla özgürce dolaşmasına zemin oluşturmaktadır. Geleneksel medyadan farklı, hızlı ve teknoloji temelli çevrimiçi platformlar aynı zamanda kültürel ve sosyolojik boyutlara da sahiptirler. Bununla birlikte Medya Antropolojisi ve Dijital Antropoloji çalışmaları da sosyal medyayı farklı açılardan ele almakta, sanal ortamdaki insan davranışlarını incelemektedir. Yeryüzünde görülen bakteri ve virüs temelli pandemilerin ortak özellikleri de toplumun korkuları üzerinden, siyasi ve ideolojik bakış açısına göre yeni dünya düzenini oluşturmuş olmalardır. Geçmişte köklü devletleri zayıflatan hatta yıkılmalarına sebep olan pandemiler insanlık için büyük bir tehdit durumundadır. Yeni Koronavirüs olarak bilinen Covid-19’un da bu anlamda bir etkisi olacağı aşikârdır. Bu çalışmada sosyal medya dijital antropoloji açısından ele alınacak ve sosyal medyanın Covid-19 pandemisindeki edindiği rol mercek altına alınacaktır. Ayrıca tüm dünyada yaşanan son gelişmeler ışığında giderek dijitalleşen dünyada sosyal medya ve yeni dünya düzeni arasındaki ilişki irdelenecektir.

Keywords

Abstract

With the developing communication technologies, social media has started to have an important place in human life. Social networking networks, which cannot act independently from the society in which they live, accommodate users from all ages and create a ground for ideas to circulate freely compared to traditional media. Fast, technology-based online platforms that differ from traditional media also have cultural and sociological dimensions. In addition, Media Anthropology and Digital Anthropology studies also cover social media from different perspectives and examine human behavior in the virtual environment. The common characteristics of bacteria and virus-based pandemics seen on earth are that they have created a new world order based on the fears of the society, according to the political and ideological perspective. In the past, pandemics that have weakened deep-rooted states and even caused their collapse are a great threat to humanity. It is obvious that Covid-19, also known as the new Coronavirus, will have an effect in this sense. In this study, social media will be discussed in terms of digital anthropology and the role of social media in Covid-19 pandemics will be examined. In addition, the relationship between social media and the new world order will be explored in an increasingly digital world in the light of the latest developments in the world.

Keywords