EVRENSEL BİR KADIN SORUNU “ERKEN YAŞ EVLİLİKLER”
THE PROBLEM OF A UNIVERSAL WOMAN “EARLY AGE MARRIAGES”

Author : Duygu VEFİKULUÇAY YILMAZ - Asiye ÇELEBİ - Tuba GÜNER EMÜL
Number of pages : 83-95

Abstract

Kültürler, dinler ve etnik kimliklerin ötesine geçen küresel bir sorun olan erken yaşta evlilik ya da başka bir ifade ile çocuk yaşta evlilik, taraflardan en az biri on sekiz yaşından küçük iki kişinin, resmî, dinî ya da geleneksel bir evlilik sözleşmesiyle birleşmesi anlamına gelmektedir. Dünyada da erken yaşta evlenen kız çocukları çocuk eşlerin büyük çoğunluğunu oluşturmakta ve kız çocuklarının yaşamında daha ağır etkiler bırakmaktadır. Bu evlilikler kadınların ve kız çocuklarının karşı karşıya kaldığı temel insan hakları ihlallerinden biri olarak kabul edilmektedir. Çocukluk döneminde yapılan bu evlilikler bir istismar olarak kabul edilmekte ve kişisel özgürlüklerin, eğitim ve üreme sağlığına ilişkin haklar ile şiddete uğramama hakkının ihlâli anlamına gelmektedir. Erken yaş evlilikler aynı zamanda toplumsal gelişme ve kalkınmayı da engelleyici bir unsur olarak ortaya çıkmaktadır. Bu makalede evrensel bir sorun olan erken yaşta evliliklerin nedenleri, kadına yönelik etkileri, zorla evlilikler, erken yaş evlilikler ile ilgili Türkiye’deki yasal durum konuları ele alınmıştır.

Keywords

Erken Yaş Evlilikler, Zorla Evlilikler, Adölesan Gebelikler.

Read:727

Download: 229

Atıf Bulunamadı