AFETLERDE BARINAK VE SIĞINAKLAR: GÜNÜMÜZDE HEM BARINAK HEM SIĞINAK OLARAK KULLANILAN TASARIMLAR
SHELTERS AND HOUSİNG IN DISASTERS: DESIGNS USED TODAY AS BOTH SHELTER AND HOUSİNG

Author : Deren DOĞAN
Number of pages : 568-583

Abstract

Dünyada birçok afet meydana gelmekte ve bu afetler insanlarda maddi manevi zorluklara sebep olmaktadır. Afetlerin birçok çeşidi olsa bile hepsinin ortak özelliği büyük kayıplara sebep olması ve yine çoğu afetin çok kısa zamanda meydana gelerek insanlar tarafından engellenememesidir. Hasarları en aza indirmek ve can güvenliğimizi sağlamak için sığınaklara ve afet sonrası temel ihtiyaçlarımızı karşılamak amacıyla barınaklara ihtiyacımız vardır. Bu çalışmada sığınakların ve barınakların, çeşitleri ve özellikleri anlatılarak dünyadan örnekler verilmiştir. Afetlerde insanların fazla can ve mal kaybı yaşaması sonucu çözüm arayışlarının önem kazanması ve teknolojinin ilerlemesi ile, sıradan sığınak ve barınak tasarımları yerini insan ihtiyaçlarının daha detaylı düşünülerek yapıldığı tasarımlara bırakmıştır. Hatta günümüzde bu iki kavramı birleştiren tasarımlar ortaya çıkmıştır. İnsanların ani olaylardan ve afetlerden korunmak için yaptıkları sığınaklar (evler ve kamusal mekanlar) afet sonrasında da barınma ihtiyaçlarını karşılamaktadır. Çalışmanın ilerleyen kısımlarında bu konuya değinilmiş ve dünyadan örnekler verilerek sonraki çalışma ve tasarımlara yardımcı ve kaynak olması istenmiştir.

Keywords

Afetler, Doğal Afetler, Barınak, Sığınak, Tasarım

Read: 492

Download: 137