KORONAVİRÜS VE TOPLUMSAL İZDÜŞÜMÜ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ANALİZ
A SOCIOLOGICAL ANALYSIS ON CORONAVIRUS AND ITS REFLECTION ON SOCIETY

Author : Adem PALABIYIK
Number of pages : 68-82

Abstract

Koronavirüse dair çeşitli analizlerin yapıldığı ve söylemlerin geliştirildiği günümüzde, sosyolojinin temel işlevinin topluma dair olan olduğu bir kez daha gün yüzüne çıkmıştır. Sosyoloji, topluma dair olan ile ilgilenir ve toplum değiştikçe sosyolojinin de değişik teoriler ile değişen toplumu analiz etme ihtiyacı doğar. Bütün dünyayı etkisi altına alan pandemi süreci de sosyolojiyi göreve çağırmaktadır. Toplumsal değişimin hızını arttırdığı ve buna bağlı olarak yeni kavramların üretilmesine dair ihtiyaçların gün yüzüne çıktığı zaman aralığında, sosyoloji çeşitli yöntemlerle bu ihtiyaçlara cevap vermek zorundadır. Emek, mekân, beden, devlet, risk ve sanal alan kavramlarının pandemi süreciyle birlikte yeniden ele alınması gerekmektedir. Sosyolojinin belki de en büyük görevi bu olacaktır. Pandemi zamanları sonrasında ortaya çıkabilecek toplumsal eksiklikler ve sorunlara ancak sosyoloji çare bulabilir. Temel sorun ve eksiklikler, sosyolojinin belirlediği analizler ile birlikte çözüme kavuşturulacaktır. Bu bağlamda sosyolojiye düşen görev yapılan analizlerin başarılı bir şekilde topluma nasıl entegre edilebileceğini sağlamak ve kendisine verilen büyük sorumluluktan kaçmamak olacaktır. Bizde sosyolojinin üzerine düşen görev itibariyle bu makalede pandemi zamanlarına dair nelerin değişebileceğini ifade etmeye çalıştık. Bu değişimleri kategorik olarak gündelik hayat, emek, sınıf, beden ve mekân kavramları üzerinden analiz etmeye çalıştık.

Keywords

Koronavirüs, Pandemi, Sosyoloji, Kategori, Toplumsal Değişim.

Read:721

Download: 261

Atıf Bulunamadı