SANAT YAPITINDA FRAGMANLAŞTIRMA STRATEJİSİYLE ANLAM ÜRETİMİNE İLİŞKİN DEĞİNİLER
REMARKS ON THE GENERATION OF MEANING THROUGH FRAGMENTATION STRATEGY IN ARTWORKS

Author : Kemal YILDIZ
Number of pages : 352-361

Abstract

Bu makalede, sanatta çoğul görme biçiminin evreleri, işleyiş kodları, parça kombinasyonları ya da birim çoğaltma yöntemleri ile ne gibi yapıların inşa edildiği ve bu yolla giderek belirginleşen anlamın tekniğine ilişkin bir araştırma yürütülmesi planlanmıştır. Sanatçıların dünyayı parçalı algılama düzeyleri, eserlerini tasarlama süreçleri, olanakları, kazanımları ve dezavantajları açısından bir değerlendirilme yapılmıştır. Makalenin amacı, kesintiye uğratma pratiği olarak fragmanlaştırma estetiğinin, bakış açılarını çeşitlendiren perspektiflerle daha yaşamsal bir form alıp alamadığını sorgulamaya yöneliktir.

Keywords

Sanat, fragman, çoğaltma, kesinti, bakış.

Read:440

Download: 160

Atıf Bulunamadı