ÖZEL YETENEKLİ ÖĞRENCİLERE İLİŞKİN SINIF ÖĞRETMENLERİNİN GÖRÜŞLERİ
OPINIONS OF PRIMARY SCHOOL TEACHERS REGARDING GIFTED STUDENTS

Author : Hatice KADIOĞLU ATEŞ -Merve Gül MAZI
Number of pages : 41-68

Abstract

Araştırmanın amacı, sınıfında özel yetenekli öğrenci bulunan sınıf öğretmenlerinin özel yetenekli öğrencilere ilişkin görüşlerini ortaya koymak amaçlanmıştır. Araştırma, 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında, Küçükçekmece ilçesindeki ilkokullarda görev alan sınıfında özel yetenekli öğrenci bulunan gönüllü 36 tane sınıf öğretmeninden oluşmaktadır. Küçükçekmece ilçesinin seçilmesinin sebebi; İstanbul’da ilinde yüzölçümü bakımından geniş bir büyüklüğe sahip olması, nüfus yoğunluğu bakımından kalabalık bir ilçe olması ve çok sayıda ilkokul bulunması nedeniyle daha çok öğretmene ulaşma imkânı sunduğu için Küçükçekmece ilçesini örneklem olarak seçilmiştir. Araştırmanın türü nitel araştırmadır. Araştırmada veri toplama aracı olarak nitel veri toplama araçlarından biri olan “yarı yapılandırılmış görüşme formu” kullanılmıştır. Genel olarak araştırma sonucunda; öğretmenler; özel yetenekli öğrencilerin derste çabuk sıkıldıklarını, etkinlik ve çalışmaları çabuk bitirdikleri için onlara yetişmekte zorlandıklarını, dersi zaman zaman böldüklerini ifade etmişlerdir. Bu konuda eğitim almak istemektedirler ve onların yetenek ve seviyelerine göre sıkılmayacakları bir eğitim vermek istemektedirler. Bu eğitimi normal sınıflarda özel yeteneklilere nasıl verileceği ile ilgili yöntemleri de öğrenmek istediklerini ifade etmişlerdir. Okullarında destek eğitim odası bulunduğunu ifade etmişlerdir. Destek eğitim odasının öğrencilere faydalı olduğunu ifade etmişlerdir. Sınıfında özel yetenekli öğrenci bulunan sınıf öğretmenlerinin sınıflarında özel yetenekli öğrenci bulunmasının avantajlarına yönelik görüşlerine göre dağılımı incelendiğinde; en çok avantaj alanı olarak görülen konu başlığının, Farklı bakış açıları ortaya koyması olduğu saptanmıştır. Öğretmenlerin, özel yetenekli öğrencilerin sınıfta fikirlerini söyleyerek konuya farklı bir bakış açısı kazandırdıkları ve arkadaşlarının da konuya farklı bir bakış açısıyla bakabilmelerine yardımcı olmalarını bir avantaj olarak gördükleri belirlenmiştir.

Keywords

Eğitim, özel yetenekli öğrenci, sınıf öğretmeni, ilkokul.

Read: 411

Download: 158