GÖSTERGE VE ANLAMSAL DEĞER: FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL’İN “ŞAİR” TASVİRİNDE YAHYA KEMÂL BEYATLI’NIN SANATÇI KİŞİLİĞİNİN TAKDİMİ

Author:

Number of pages: 133-144
Year-Number: 2020-47

Abstract

Bir edebî metinde belli göstergeler ve onların anlamsal bir değeri vardır. Bu açıdan bir şiirde belli bir duygu ve düşünceyi temsil eden kelimelerin işlevsel bir niteliğe sahip olduğu ve buna bağlı olarak da sanatçı tarafından özellikle onları temsilen seçildiği görülür. Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Şair” şiirinde de bunun örneğini görmek mümkündür. Nitekim bu şiirde Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Şair” tanıtımında Yahya Kemâl Beyatlı’nın sanatçı kişililiğinin ve şiirlerinin izdüşümü karşımıza çıkar. Şiirde yönlendirici imalar, ortaya çıkan sanat görünümü âdeta Yahya Kemâl Beyatlı’yı bize takdim eder. Şiirde gösteren şair hususiyetleriyken gösterilen Yahya Kemâl’in sanatçı şahsına münhasır nitelikleridir. Şiirdeki özne sıradan bir sanatçıyı değil Yahya Kemâl’i işaret eder. “Şair”in hem poetikasına hem de şiirlerindeki temaların işleniş biçimine göndermeler yapılması dikkat çeker.

Keywords

Abstract

In a literary text there are certain indicators and they have a semantic value. In this respect, words representing a certain emotion and thought in a poem have a functional quality and the artist specifically chooses these words to represent them. In Faruk Nafiz Çamlıbel's ”Poet” poetry is possible to see an example of this. As a matter of fact, in this poem Faruk Nafiz Çamlıbel's “Poet” presentation presents Yahya Kemâl Beyatlı's artistic personality and poems. The image of art that emerged in the poem presents Yahya Kemâl Beyatlı. In fact, the art of Yahya Kemâl is pointed out when describing the characteristics of the poet. The subject in poetry is not an ordinary artist but Yahya Kemâl. It is remarkable to refer to the poet's understanding of art and the themes in his poems.

Keywords