GÖSTERGE VE ANLAMSAL DEĞER: FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL’İN “ŞAİR” TASVİRİNDE YAHYA KEMÂL BEYATLI’NIN SANATÇI KİŞİLİĞİNİN TAKDİMİ
INDICATIVE AND SEMANTIC VALUE: FARUK NAFİZ ÇAMLIBEL'S “POET” DESCRIPTION OR PRESENTATION OF THE ARTIST PERSONALITY OF KEMAL BEYATLI

Author : İlknur AY
Number of pages : 133-144

Abstract

Bir edebî metinde belli göstergeler ve onların anlamsal bir değeri vardır. Bu açıdan bir şiirde belli bir duygu ve düşünceyi temsil eden kelimelerin işlevsel bir niteliğe sahip olduğu ve buna bağlı olarak da sanatçı tarafından özellikle onları temsilen seçildiği görülür. Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Şair” şiirinde de bunun örneğini görmek mümkündür. Nitekim bu şiirde Faruk Nafiz Çamlıbel’in “Şair” tanıtımında Yahya Kemâl Beyatlı’nın sanatçı kişililiğinin ve şiirlerinin izdüşümü karşımıza çıkar. Şiirde yönlendirici imalar, ortaya çıkan sanat görünümü âdeta Yahya Kemâl Beyatlı’yı bize takdim eder. Şiirde gösteren şair hususiyetleriyken gösterilen Yahya Kemâl’in sanatçı şahsına münhasır nitelikleridir. Şiirdeki özne sıradan bir sanatçıyı değil Yahya Kemâl’i işaret eder. “Şair”in hem poetikasına hem de şiirlerindeki temaların işleniş biçimine göndermeler yapılması dikkat çeker.

Keywords

Gösterge, işlevsellik, izdüşüm, “Şair”, Faruk Nafiz, Yahya Kemâl.

Read: 257

Download: 92