MİZAH / NÜKTE VE EĞİTİM : BİR HALK EĞİTİMCİSİ OLARAK NASREDDİN HOCA
HUMOUR / WIT AND EDUCATION: NASREDDIN HODJA AS A PUBLIC EDUCATOR

Author : Emel KOÇ
Number of pages : 1-18

Abstract

Nasreddin Hoca XIII. yüzyılda Haçlı ve Moğol istilaları sebebiyle yoksulluk ve sıkıntı çeken Anadolu Halkının içinde yaşayan, onların kanayan yaralarını sarmaya çalışan bir halk eğitimcisidir. O, içinde yaşadığı kaos dönemine rağmen her zorluğu aşmanın kolay bir yanı olabileceğini göstermeye çalışarak, toplumun dayanışma gücünü artırmıştır. Hoşgörülü ve iyimser bir kişiliğe sahip olan Hoca, insanları mizah yoluyla eğitmiş, hikmet ve ibret dolu nükteleri ile insanlara ümit ve yaşama sevinci aşılamanın yanı sıra, kültürümüzün yitirdiği değerlere ilişkin bir hatırlatmada bulunmuştur. Toplumdaki çelişkileri, aykırılıkları, sapmaları adeta gülünç olma cezası vererek sorgulamıştır. O, dostluk, iyimserlik, dayanışma, hoşgörü içeren fikirleriyle Türk dünyasının ötesine taşan evrensel bir kişiliktir.

Keywords

Eğitim, halk eğitimi, mizah, nükte, değer.

Read: 445

Download: 214