FİNANSAL BASKI ve EKONOMİK BÜYÜME: TÜRKİYE ÖRNEĞİ
FINANCIAL REPRESSION AND ECONOMIC GROWTH: CASE OF TURKEY

Author : Oğuzhan ŞENGÜL
Number of pages : 265-273

Abstract

1980’li yıllarda gelişmekte olan ülke ekonomilerinin finansal sistemleri baskıdan kurtulup serbest piyasa şartlarına geçiş yapmaya başlamıştır. Finansal baskı ve ekobomik büyüme arasındaki ilişkiyi inceleyen öncül çalışmalar geçiş sürecinin pozitif etkilerinin olduğunu iddia etmiştir. Böylece, finansal baskının ekonomi üzerinde doğrudan ve dolaylı olarak negative sonuçlarının olduğu söylenebilir. Bu durum, özellikle küresel finans krizinden sonra, bir başka küresel finans krizinin başlamaması için finansal baskının gerekliliği iktisatçılar tarafından tartışılmaya başlanmıştır. Bu çalışmada, Türkiye ekonomisinin büyüme performansında finansal sistemdeki baskının rolü incelenmektedir. Baskıcı politikalar ile ekonomik büyüme arasındaki ilişkinin muhtemel varlığı 2008 ve 2020 yılları arasında gelişmiş zaman serisi analiz metotları ile incelenmektedir.

Keywords

Finansal baskınlık, Küresel kriz, Ekonomik büyüme

Read: 219

Download: 68