GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİ VE GİRİŞİMCİLİK EĞİLİMİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER
ENTREPRENEURSHIP TENDENCY AND FACTORS AFFECTING ENTREPRENEURSHIP TENDENCY

Author : Mustafa Koray ERENTÜRK
Number of pages : 258-264

Abstract

En sade ifadeyle girişimcilik, kar elde etmek için bazı riskler almak, iş sahası oluşturmaktır. Toplumların ekonomik ve beşeri kalkınmalarında önemli bir yere sahip olan girişimciliğin gelişmesinde etkili olan çok sayıda itici faktörden söz edilebilir. Bu faktörler eğitim seviyesi, aile, kültür, ekonomik sistem, piyasa koşulları gibi değişkenlere göre farklılaşmaktadır. Ancak girişimciliğin bir teşebbüs ve süreç olarak gerçekleşmesinde en temel itici etkenin girişimcilik niyeti olduğu ifade edilebilir. Bilinçli, planlı ve amaçlı bir süreç olarak kabul edilebilecek girişimcilik eğilimi, bireylerin kendilerine has kişilik özelikleriyle birlikte aynı zamanda çevresel etkiler alında şekillenmektedir. Bu çalışmada girişimcilik eğilimi kavramı ile girişimcilik eğilimine yön veren kişisel ve çevresel etkiler hakkında açıklamalar yapılmıştır.

Keywords

Girişimcilik, Girişimcilik Eğilimi, Kişilik Özellikleri.

Read: 194

Download: 66