YÖNETİŞİM KAVRAMI VE GİNE UYGULAMASI
CONCEPT OF GOVERNANCE AND GUİNEA PRATİCE

Author : Mamadi CİSSE
Number of pages : 615-629

Abstract

Küreselleşmenin getirdiği en önemli değişikliklerden biri, geleneksel kamu yönetimi kavramının terk edilmesi gerektiğidir. Günümüzde, modern toplum öncesi bürokratik ilkelere dayanan kamu yönetimi kavramı işlevini tamamen yitirmiştir. Geleneksel yönetim yaklaşımının yerini, vatandaşların talep ve beklentilerini dikkate alan, yöneten ile yönetilen arasındaki farkı ortadan kaldıran ve kamu hizmetlerini daha verimli ve etkili bir şekilde uygulayan bir yönetim modeli kullanılmaktadır. Bu yeni kavrama “iyi yönetişim” denir. İyi yönetişim çağdaş toplumlarda iktidarın kullanımını etkileyen dönüşümlerin tümü haline gelmiştir. Gine hükümeti, iyi yönetişimin Gine halkının güçlü bir özlemi olduğunun bilincindedir. Ayrıca iyi yönetişimi, özel yatırımlar ve kamu yönetimi için uygun bir iklim oluşturmak için gerekli koşullar olarak görmektedir. Hükümetin çabalarına rağmen, Gine’deki yönetişim, ülkenin tarihini belirleyen anarşik yönetim sisteminden kaynaklanan bir dizi engelle nitelendirilmektedir.

Keywords

Yönetişim, İyi Yönetişim, Gine Kamu Yönetimi, Yolsuzluk

Read: 180

Download: 59