JEAN BAPTISTE BREVAL OP. 40 NO.1 DO MAJÖR VİYOLONSEL SONATI RONDO BÖLÜMÜNÜN TEKNİK ANALİZİ
TECHNICAL ANALYSIS OF THE RONDO MOVEMENT OF JEAN BAPTISTE BREVAL’S CELLO SONATA IN C MAJOR, OP.40 NO.1

Author : Semih COŞKUN -Selçuk BİLGİN
Number of pages : 470-491

Abstract

Bu araştırma viyolonsel eğitiminde başlangıç seviyesinde uzman görüşlerince, melodik yapısı, ritmik yapısı, ve müzik yazısı ile çalınacak ilk tam sonat sayılan, Jean Baptiste Breval “Op.40 No.1 Do Majör Viyolonsel Sonatı”nın, “Rondo” bölümünün teknik özelliklerinin saptanması, ulaşılan bilgilerin yorumlanmasını amaçlamaktadır. Eserde bulunan teknik özellikler, analiz yöntemi aracılığıyla tespit edilmiş, literatür tarama ile elde edilen bilgiler ışığında yorumlanmıştır. İki bölümden oluşan eserin İkinci bölümü incelenmiş, teknik özellikleri; yay teknikleri (Sağ el), parmak teknikleri (sol el) olarak başlıklarıyla ele alınmıştır. Araştırmanın sonucunda, Jean Baptiste Breval “Op.40 No.1 Do Majör Viyolonsel Sonatı”nın, ilk bölümünde kullanılan yay tekniklerinin; Detaşe, Legato, Aksan, Bağlı Staccato, Spiccato, Portato, Üçlü Akor ve Dörtlü Akor, Parmak tekniklerinin ise; Dörtlü Akor, Trill, Apajyatür, Çarpma ve Konum kullanımı olduğu belirlenmiştir.

Keywords

Müzik, Jean Baptiste Breval, Viyolonsel, Sonat, Viyolonsel Eğitimi, Analiz

Read: 216

Download: 56