OKUL ÖNCESİ ÖĞRETMENLERİNİN ALDIKLARI MÜZİK EĞİTİMİ DOĞRULTUSUNDA UYGULADIKLARI MÜZİK ETKİNLİKLERİNDE ÇALGI KULLANIM DURUMLARINA İLİŞKİN GÖRÜŞLERİ

Author:

Number of pages: 499-511
Year-Number: 2020-48

Abstract

Bu araştırmada, Sivas ilinde görev yapan okul öncesi öğretmenlerinin eğitim programındaki müzik etkinliklerinde çalgı kullanım durumlarının incelenmesi amaçlanmıştır. Araştırma, tarama modelinde yapılmış bir alan araştırmasıdır. Konunun kuramsal temellerinin oluşturulması için öncelikle literatür taraması yapılmıştır. Bunun yanı sıra okul öncesi öğretmenlerinin okul öncesi eğitim programındaki müzik etkinliklerinde çalgı kullanım durumlarını belirlemek amacıyla örneklem grubunda yer alan okul öncesi öğretmenlerine anket uygulanmıştır. Araştırmanın evrenini Sivas İl Milli Eğitim Müdürlüğü’ne bağlı ilkokul kurumları bünyesindeki anasınıflarda görev yapan 124 okul öncesi öğretmeni, araştırmanın örneklemini ise bu öğretmenler içerisinden ulaşılan 80 okul öncesi öğretmeni oluşturmaktadır. Araştırmada, okul öncesi öğretmenlerinin büyük bir çoğunluğunun eğitim programındaki müzik etkinliklerinden; ritim çalışmalarının çoğunluğunun beden perküsyonuyla uyguladıkları, ses dinleme ve ayırt etme çalışmalarını, şarkı söyleme çalışmalarını, ses dinleme ve ayırt etme çalışmalarını görsel işitsel araç gereçler kullanarak uyguladıkları, çocuklara şarkı öğretimlerinde kulaktan eğitim verdikleri, Orff çalışmalarına ilişkin üniversitede eğitim almadıkları nedeniyle de Orff çalgıları müzik etkinliklerinde kullanmadıkları sonucuna ulaşılmıştır.

Keywords

Abstract

Purpose of this study is to analyze the use of instrument by preschool teachers, who work in Sivas province, during musical activities set out in the education program. This is a field study based on survey model. In order to establish the theoretical foundation of the subject, a literature review was conducted first. Besides, a survey was applied to preschool teachers in the sample group, in order to identify the status of preschool teachers’ use of instrument in musical activities. Population of the research consists of 124 preschool teachers who work at the nursery classes within primary schools that are affiliated to Sivas Provincial Directorate for National Education; and sample of the study consists of 80 preschool teachers who were contacted among this group. The study concluded that majority of the preschool teachers conduct rhythm activities mostly with body percussion; use visual and audio tools for the activities of listening & distinguishing sounds and singing; mostly teach songs by ear; and that they were not trained in the field of Orff techniques back in university and therefore cannot utilize these techniques in their lessons.

Keywords