TÜRKİYE’DE HİPERAKTİVİTEYE İLİŞKİN SOSYAL TEMSİLLER
SOCIAL REPRESENTATIONS OF HYPERACTIVITY IN TURKEY

Author : Hacer NAZİK ÖZALP -Çakıl Egenaz KABUL - Elif Rojan YILDIZ - Gülbahar KOÇ
Number of pages : 492-503

Abstract

Dikkat eksikliği ve hiperaktivite bozukluğu (DEHB) genellikle ilk çocukluk yıllarında başlayan ve ergenlikte devam eden; aktiviteleri düzenleme, dürtüleri kontrol etme ve dikkati sürdürmede ortaya çıkan gelişimsel ve tedavi edilmesi gereken bir bozukluktur. Hiperaktivite kavramının halk arasındaki kullanımı son yıllarda oldukça yaygınlaşmakta ve kavramın, bilimsel anlamından farklı olarak “yaramaz”, “şımarık” vb. bireyleri tanımlamak için de kullanıldığı görülmektedir. “Hiperaktif” kavramı ile ilgili olarak insanların zihninde, genel olarak tanı kriterlerinden en gözlemlenebilir özellik ile bağdaşan bir sosyal temsilin oluştuğunu görebiliriz. Sosyal psikolog Serge Moscovici’nin birey ve toplumu sosyal alanda buluşturan bir model bağlamında ortaya koyduğu sosyal temsiller teorisine göre bilgi insanların anlamlandırması ile inşa edilir ve insanlar zihinlerine yerleştirdikleri sosyal temsilin gerçek anlamı üzerine düşünmezler. Bunda iletişimin de rolü oldukça büyüktür. Bu çalışma “hiperaktif” kavramının toplumdaki sosyal temsillerini ortaya koyarak, hiperaktivite kavramının bilimsel anlamıyla yaygınlaşmasına katkı sağlamayı amaçlamaktadır.

Keywords

Sosyal temsiller, hiperaktif, hiperaktivite, çağrışım.

Read: 211

Download: 74