ÇİN HALK CUMHURİYETİ’NE KARŞI NEFRET SÖYLEMİ: EKŞİ SÖZLÜK ÖRNEĞİ
HATE SPEECH AGAINST THE CHINESE PEOPLES REPUBLIC: EXAMPLE OF EKŞİ SÖZLÜK

Author : Zülfiye ACAR ŞENTÜRK -Özgür Can YOLCU - Rafşan Yağmur ÇELİK
Number of pages : 89-107

Abstract

İnternetin hayatımıza girmesiyle birlikte bilgi- iletişim teknolojileri alanında değişimler yaşanmıştır. Yeni medya alanlarının ortaya çıkması ve sosyal medya platformlarının çeşitliğinin artmasıyla birlikte kullanıcılar, bilgiye kolay ve hızlı erişim imkânı sağlamışlardır. Bu hızlı erişim imkânı sebebiyle yeni medya ortamlarında nefret söylemi sıklıkla rastlanır hale gelmiştir. Bu çalışmada katılımcı sözlük olan Ekşi Sözlük sitesinde üretilen nefret söylemleri ele alınmıştır. Ekşi Sözlük’te “Çin Halk Cumhuriyeti” başlığıyla açılan entry’de 11-26 Mart 2020 tarihleri arasında yapılan 678 yorumlarla sınırlandırılmış, Çin Halk Cumhuriyeti’ne yönelik yapılan nefret söylemleri incelenmiştir. Çalışmanın amacı, katılımcı sözlük olarak adlandırılan Ekşi Sözlük sitesinin Çin Halk Cumhuriyeti’ne karşı yapılan paylaşımlarında yer alan nefret söylemlerini ortaya çıkarmaktır. Çalışmada bir nitel araştırma yöntemi olan içerik analizi yöntemi kullanılmıştır. Bulgular ‘MaxQda’ programıyla tema ve kod oluşturularak incelenmiştir.

Keywords

Çin Halk Cumhuriyeti, Nefret Söylemi, Yeni Medya, Ekşi Sözlük

Read: 543

Download: 191