ERKEN DÖNEM FOTOĞRAFTA ÖNCÜ BİR KADIN FOTOĞRAFÇI FİGÜRÜ: MARIAN HATHERLY MAYNARD VE ÇALIŞMALARI
A LEADING FEMALE PHOTOGRAPHY FIGURE IN EARLY PHOTO: MARIAN HATHERLY MAYNARD AND ITS WORKS

Author : Şeniz KABADAYI YUVARLAK
Number of pages : 322-332

Abstract

Bu makalenin amacı, 19. yüzyılın ikinci yarısında yaşamış olan Marian Hatherly Maynard’ın sanatçı kimliği ve fotoğraf çalışmalarını ele almak ve bu doğrultuda, dönemin bir kadın fotoğrafçısı olarak Maynard’ın fotoğraflara yaklaşımı ve tekniğini irdelemektir. Maynard Victoria döneminin modernist bir figürü olarak karşımıza çıkmaktadır. Sömürge uluslarında çok aktif olarak çalışan bir fotoğrafçı olarak, toplumun erkek egemen bir meslekte kadın olmanın yanı sıra, mesleğinde azimli ve başarılı bir kadın olarak uyguladığı teknik ve yöntemler ile ilgili getirmiş olduğu yenilik ve sanatsal vizyonu incelenmiştir.

Keywords

Fotoğraf, Erken dönem deneysel çalışmalar, Kadın fotoğrafçılar

Read: 182

Download: 59