OSMANLI DÖNEMİ ÇİNİLERİNDE MOZAİK VE KAKMA TEKNİKLERİ ÜZERİNE TESPİTLER
DETERMINATIONS ON MOSAIC AND INLAID TECHNIQUES IN OTTOMAN TILES

Author : Yunus Emre KARASU
Number of pages : 413-443

Abstract

Köklü bir geçmişe sahip olan çini sanatı, Anadolu’nun hemen her bölgesinde sıklıkla tercih edilmiştir. Dini ve sivil mimari eserlerde çini süslemeler bezeme unsuru olarak kullanılmıştır. Yapıların çeşitli bölgelerini hareketlendirmek ve vurgulamak amacıyla yapılan çinilerde farklı yapım teknikleri görülmektedir. Bu teknikler dönemsel olarak değişikliğe uğramış ve gelişerek devam etmiştir. Yapıların iç ve dış cephelerinde görülen bezemelerde motif, renk ve kompozisyon bakımından bölgesel farklılıklar mevcuttur. Konumuzu oluşturan çini mozaik tekniğinin ne zaman ve nerede ortaya çıktığı kesin olarak bilinmemektedir. Özellikle Anadolu Selçukları döneminde yoğun olarak kullanılmış, Beylikler ve Osmanlı dönemi yapılarında ise çok fazla tercih edilmemiştir. Oldukça ustalık isteyen ve Osmanlı’da çok fazla tercih edilmeyen bu teknik Timur dönemi yapılarında da sıklıkla tercih edilmiştir. Çini mozaik tekniğinin ortaya çıkışı, gelişimi, Osmanlı döneminde tercih edilmeme nedenleri yanı sıra Osmanlı dönemi son örnekleri çalışmamızda ele alınacaktır. Ayrıca çini mozaik tekniği içerisinde yer alan bazı örneklerin çini kakma tekniğiyle yapılmış olduğu ve bu iki tekniğin ayrı olarak değerlendirilmesinin gerekliliği ortaya konulacaktır.

Keywords

Çini Mozaik, Çini Kakma, Osmanlı, Türk Sanatı

Read: 203

Download: 66