ESTETİK DERSİNDE ÖĞRETMENİN UYGULAMIŞ OLDUĞU ÖĞRETİM YÖNTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF THE TEACHING METHOD THAT TEACHERS HAVE IMPLEMENTED IN THE AESTHETIC COURSE

Author : Derya Aysun CANCAN -Sevgi SOYLU KOYUNCU
Number of pages : 306-321

Abstract

Sanat eğitiminin en önemli görevi, eğitimin her aşamasında öğrencilerin hayal dünyalarını geliştirerek, onların yaratıcılıklarını ortaya çıkarmak ve kendilerini en iyi şekilde ifade edebilme yetisi kazandırmaktadır. Aynı zamanda öğrencilerin üreten, estetik düşünen bireyler olarak topluma kazandırılmalarını da amaçlayan önemli unsurlardan biridir. Güzel sanatlar eğitimi veren kurumlarda ders olarak işlenen estetik, sanat eğitiminin ilk dönemlerinde olan öğrenci için kavranması zor teorik bilgiler içermektedir. Milli Eğitim Bakanlığına bağlı Güzel Sanatlar Liselerinin müfredat programında yer alan estetik dersinin sanat eğitimindeki önemi büyüktür. Sivas’ta bulunan bir güzel sanatlar lisesindeki görsel sanatlar öğretmeninin, estetik dersinin işlenişinde uygulamış olduğu yöntem- teknikler ve öğrencilerin estetik dersine bakış açıları bu araştırmanın konusunu oluşturmaktadır. Nitel araştırma yönteminin uygulandığı bu araştırmada veri olarak dersin video kayıtları, öğretmen görüşme formları, Öğrenci görüşme formları toplanmış ve analiz edilmiştir. Bu araştırma eğitsel eleştiri modeli doğrultusunda yapılmıştır.

Keywords

Sanat ve Sanat Eğitimi, Estetik, Eğitsel Eleştiri Modeli

Read: 203

Download: 63