FRANCIS FUKUYAMA : TARİHİN SONUNDAKİ MODERN DÜNYA
FRANCIS FUKUYAMA: THE MODERN WORLD AT THE END OF HISTORY

Author : Gül TURANLI
Number of pages : 178-186

Abstract

Siyasi gözlemci Francis Fukuyama, The National Interest’te yayımladığı Tarihin Sonu mu? başlıklı makalesinde Soğuk Savaş’tan sonra Sovyetler Birliği’nde meydana gelen olayların sadece sosyalizmin çöküşünü imlemekle kalmadığını, aynı zamanda insanlığın siyasi ve sosyal evriminin bitişini, tarihin sonunu işaret ettiğini ortaya atar. Bu savı destekler nitelikte toplumsal sistemin uygulanabilir en son alternatifi olan liberalizmin, öncellerinin ya da çağdaş alternatiflerinin ötesine geçtiğine ve toplumsal sistemlere yönelik iyiyi bulma arzusunun kompleks tüketim isteklerine doğru yön değiştirdiğine vurgu yapar. Toplumsal sistemlerin ortaya çıkışını yalnızca insanların maddi ihtiyaçlarını karşılamaya bağlayan Marksist bakış açısının karşısına Alexandre Kojéve’den alıntıladığı şekliyle Hegel’i koyar. Bu yönüyle insanların toplum içinde bir meta olmaklıktan öte, toplumda kabul görme arzusuyla kendini modern dünyada yeniden konumlandırdığını iddia eder. Bu savlar doğrultusunda yazıda tarihsel ilerleme kuramına dönüşmüş olan Tarihin Sonu tezini, modern dünyanın içinde bulunduğu şartlar doğrultusunda, eleştirel bir şekilde açıklamak amaçlanmaktadır.

Keywords

Tarihin Sonu, Akılcı Öz, Modernlik, Liberalizm, Hegel, İdeoloji.

Read: 247

Download: 68