TARİHİ TAŞ HAN ESNAFININ TURİZM DEĞERLENDİRMESİ
TOURISM EVALUATION OF HISTORICAL TAŞ HAN TRADESMAN

Author : Betül BULADİ ÇUBUKCU
Number of pages : 289-294

Abstract

Günümüzde giderek genişleyen turizm sektörü önemli bir rekabet alanı olarak karşımıza çıkmaktadır. Ekonomik olarak önemli fırsatları barındıran turizm sektöründe alternatif turizm alanlarının değerlendirilmesi çok önemli hale gelmiştir. Son zamanlarda Türkiye turizm alanında ciddi ilerlemeler kaydederek dünya turizminin bir parçası haline gelmiştir. Türkiye’nin bu gelişmeyi sağlamasında turizm açısında çok çeşitli kaynaklara sahip olmasının büyük etkisi vardır. Özellikle alternatif turizm alanlarının çeşitliliği bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu alternatif turizm alanlarından biride alışveriş turizmidir. Turizm içerisinde alışverişin hem ekonomik getiri hem kültürel iletişim açısından önemli bir yeri vardır. Çalışmamıza konu olan Taş Han çarşısı önemli bir kış turizm merkezi olan Erzurum’da bilinen en önemli tarihi ve turistik çarşı niteliğindedir. Bu kapsamda çarşı esnafının bölge turizmi ile ilgili değerlendirmesi ele alınmaya çalışılmıştır. Biçimsel mülakat yöntemi ile çarşı esnafından veriler toplanmış ve çarşı esnafının turizm değerlendirmesi ortaya konulmuştur. Sonuç olarak elde edilen verilere göre çarşı esnafının Taş Han’ı önemli bir turistik merkez olarak değerlendirdiği, fakat yabancı turist ziyaretlerinin beklenenin altında olduğu ortaya konulmuştur. Ayrıca çarşının tarihi olması önemli bir özellik olarak ortaya konulmuş, tanıtımın yetersiz olduğu konusunun altı çizilmiştir.

Keywords

Turizm, Alışveriş, Taş Han

Read: 187

Download: 57