A TİPİ VE B TİPİ KİŞİLİK YAPILARININ KARİYER PLANLAMA SÜRECİ ÜZERİNE ETKİLERİ
AN EVALUATION OF THE EFFECTS OF A AND B PERSONALITY STRUCTURES ON CAREER PLANNING PROCESS

Author : Nazlı Ece BULGUR -Yasemin BAL
Number of pages : 582-595

Abstract

Teknolojik değişimlerle birlikte bireylerin kariyer yönetimlerinin ve kariyer planlamalarının değişiklilere uğradığı kaçınılmaz bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu doğrultuda kariyer planlama sürecine etki eden birçok farklı etmenler değişimlerle birlikte ortaya çıkmaktadır. Örgütler rekabet üstünlüğü sağlayabilecek nitelikli çalışanlara ihtiyaç duymaktadır. Örgüt rekabet koşullarına göre daha üstün bir pozisyona sahip olma isteği bireylerin sadece sahip olduğu bilgi, beceri ve yeteneklerle sınırlı kalmayıp aynı zamanda çalışanların kişilik tiplerinin de ön plana çıkmasına neden olmuştur. Nitelikli çalışanların ise kişilik özellikleri ön plana çıkarılmakta ve kişisel özelliklerini iyi bilen ve kendisine en uygun işin ne olduğunu tespit edip bu doğrultuda kariyer planlaması yapan bireyler olarak ortaya çıkmaktadır. Çalışmanın temel amacı nitelikli çalışanların sahip olduğu özelliklerinin A tipi ve B tipi kişilik özellikleri çerçevesinde açıklanması ve bu doğrultuda kariyer planlama ve yönetim süreçleri içerisinde hangi kişilik tipinin bu sürece daha uygun olduğuna dair yazın taraması yapılarak değerlendirilmesidir. Çalışmanın sonucuna bakıldığında çeşitli kaynaklardan elde edilen bilgilere göre ve kişilik tiplerinin özelliklerine kişilik tipleri ortaya konulmuş ve kariyer yönetimi süreci içerisinde değerlendirilmiştir.

Keywords

Kariyer planlama, Kariyer Yönetimi, Kişilik tipleri, A Tipi Kişilik, B Tipi Kişilik.

Read: 239

Download: 117