A CONTINGENCY THEORY PERSPECTIVE TOWARDS PROJECT MANAGENEMT CONTROL SYSTEM
A CONTINGENCY THEORY PERSPECTIVE TOWARDS PROJECT MANAGENEMT CONTROL SYSTEM

Author : Tuğkan ARICI -M. Şahin GÖK
Number of pages : 384-392

Abstract

Bir projenin başarısı esas olarak maliyet, kapsam ve işgücü gibi değişkenlerin titiz bir şekilde planlanmasına bağlıdır. Proje yönetiminin önemi son zamanlarda hem küçük ölçekli işletmelerde hem de büyük çokuluslu şirketlerde büyük önem kazanmıştır ve bu da proje yönetiminin kurumsal performansın kritik bir bileşeni olarak görülmesine yol açmıştır. Bir projenin planlandığı gibi uygulanması, ancak bir kontrol mekanizması yardımıyla mümkündür. Son araştırmalar, amaçlanan sonuçları veremeyen projelerin uygun kontrol mekanizmalarına sahip olmadığını göstermektedir. Benzer şekilde, araştırma bulguları da kontrol mekanizmalarına sahip olan projelerin genel performans artışlarına katkıda bulunduğunu doğrulamaktadır. Durumsallık teorisi, her bir işletmeyi çevreleyen koşulların benzersiz olduğunu; ve her işletmenin evrensel, tek bedene uyan tüm çözümleri benimsemek yerine, kendi organizasyonel yapısına ve diğer benzersiz özelliklerine göre kendi kontrol mekanizmasını tasarlaması son derece önemlidir. İlgili literatür, beklenmedik durum teorisi perspektifinin proje yönetimi kontrol sistemi tasarımına entegrasyonunun işletme performansını artırmaya yardımcı olduğunu göstermektedir. Bu bağlamda, bu çalışma hem proje yönetimini beklenmedik durum teorisi açısından araştırmakta hem de beklenmedik durum tabanlı proje yönetimi kontrolünün proje performansı üzerindeki etkilerinin teorik bir analizini yapmaktadır.

Keywords

Proje Yönetim, Durumsallık Teorisi, Yönetim Kontrol Sistemleri, Proje Performansı

Read: 206

Download: 64