MISIR MEZAR MİMARÎSİNİN KRONOLOJİK OLARAK GEÇİRDİĞİ AŞAMALAR

Author:

Number of pages: 295-305
Year-Number: 2020-47

Abstract

Eski Mısır Mimarîsi, öte dünya inancı ile şekillenmiş bir mimarî olarak görülmektedir. Bu bağlamda söz konusu mimarînin en çok mezar yapıları öne çıkmıştır. Adı geçen mezar yapıları mastabalar, piramitler ve hipojeler yani kaya mezarlar biçiminde inşa edilmişlerdir. Eskiçağ medeniyetleri arasında diğerleriyle kıyaslandığında farklı zihniyeti ve kültürü ile dikkat çeken Mısır Medeniyeti diğer medeniyetleri de etkilemiş gözükmektedir. Mısır sanatını oluşturan en önemli etken Mısır dini olmuştur. Mısır medeniyeti, mumyaları, piramitleri, hiyeroglifleri ile öne çıkan bir medeniyet olarak tarihteki yerini almıştır. Söz konusu medeniyetin ortaya koyduğu sanat eserleri, Mısır’ın dinî inancı ile paralel olarak gelişmiştir. Sanatsal üretimin esas amacı, öbür dünyadaki yaşama hazırlık olarak kendini göstermiştir. Mısır sanatına damgasını vuran yapı tipi, piramitler olmuştur. Eski Mısır’ın zenginliğinin ve ihtişamının somut göstergesi de bu piramitler olmuştur. Zamanla piramitlerin boyutları ufalmış ve kaya mezarlar yaygınlık kazanmıştır.

Keywords

Abstract

Ancient Egyptian Architecture is seen as an architecture shaped by the belief of the other world. In this context, the most grave structures of the mentioned architecture came to the fore. The mentioned grave structures were built in the form of mastabas, pyramids and hypoges, that is, rock tombs. Among the ancient civilizations, Egyptian Civilization, which draws attention with its different mentality and culture, seems to have influenced other civilizations. The most important factor in Egyptian art was the religion of Egypt. Egyptian civilization has taken its place in history as a prominent civilization with its mummies, pyramids and hieroglyphs. The works of art created by the mentioned civilization developed in parallel with the religious belief of Egypt. The main purpose of artistic production has manifested itself in preparation for life in the afterlife. The building type that marked the Egyptian art was the pyramids. These concrete pyramids have been the concrete indication of the richness and splendor of ancient Egypt. Over time, the size of the pyramids became smaller and rock tombs became widespread.

Keywords