MISIR MEZAR MİMARÎSİNİN KRONOLOJİK OLARAK GEÇİRDİĞİ AŞAMALAR
STAGES OF EGYPT GRADUATE ARCHITECTURE CHRONOLOGICALLY

Author : Mert AĞAOĞLU
Number of pages : 295-305

Abstract

Eski Mısır Mimarîsi, öte dünya inancı ile şekillenmiş bir mimarî olarak görülmektedir. Bu bağlamda söz konusu mimarînin en çok mezar yapıları öne çıkmıştır. Adı geçen mezar yapıları mastabalar, piramitler ve hipojeler yani kaya mezarlar biçiminde inşa edilmişlerdir. Eskiçağ medeniyetleri arasında diğerleriyle kıyaslandığında farklı zihniyeti ve kültürü ile dikkat çeken Mısır Medeniyeti diğer medeniyetleri de etkilemiş gözükmektedir. Mısır sanatını oluşturan en önemli etken Mısır dini olmuştur. Mısır medeniyeti, mumyaları, piramitleri, hiyeroglifleri ile öne çıkan bir medeniyet olarak tarihteki yerini almıştır. Söz konusu medeniyetin ortaya koyduğu sanat eserleri, Mısır’ın dinî inancı ile paralel olarak gelişmiştir. Sanatsal üretimin esas amacı, öbür dünyadaki yaşama hazırlık olarak kendini göstermiştir. Mısır sanatına damgasını vuran yapı tipi, piramitler olmuştur. Eski Mısır’ın zenginliğinin ve ihtişamının somut göstergesi de bu piramitler olmuştur. Zamanla piramitlerin boyutları ufalmış ve kaya mezarlar yaygınlık kazanmıştır.

Keywords

Eski Mısır, Mimarî, Mastaba, Piramit, Hipoje

Read: 252

Download: 86