TÜRKİYE’DE LOJİSTİK SEKTÖRÜNÜN SWOT ANALİZİ
SWOT ANALYSIS OF THE LOGISTICS SECTOR IN TURKEY

Author : Ali ERDOĞAN
Number of pages : 108-116

Abstract

Lojistik sektörü, ülkelerin sürdürülebilir rekabet gücüne erişebilmeleri ve küresel ticaretten daha fazla pay alabilmeleri için, kalitesinin sürekli olarak arttırılmasını gerektiren kilit sektör halini almıştır. Lojistik ağ yapısını tamamlamış, lojistik kalitesini artırmış, liman kapasitesini iyileştirmiş ve başta havayolu, deniz yolu ve yurtiçinde özellikle demiryolu taşımacılık ağlarını geliştirmiş ülkeler, hem global ticaretten çok daha fazla pay almakta hem de ekonomik kalkınmayı gerçekleştiren ülkeler arasında yer almaktadır. Türkiye ise, üç tarafı denizle çevrili ve iki kıtayı birbirine bağlayan bir ülke olarak olağanüstü coğrafi konum avantajına rağmen, lojistik performans açısından istenen seviyeye henüz ulaşamamıştır. 2018 yılında yapılan son Lojistik Performans Endeks sıralamasında da, ülkemiz geçmiş yıllara göre düşük bir performans göstererek 47. sırada yer almıştır. Bu çalışmada; Türkiye’nin lojistik alanındaki mevcut durumu hakkında bilgi verilmiş; sektörün güçlü ve zayıf yönleri ile sektörü etkileyen fırsatlar ve tehditler SWOT Analizi ile değerlendirilmiştir.

Keywords

SWOT Analizi, Lojistik Performans Endeksi, Lojistik Veri Tabanı, kombine taşımacılık, lojistik üs.

Read: 282

Download: 96