2015-2020 YILLARI ARASINDA DÜZENLENEN LOGO YARIŞMALARININ SONUÇLANMAMA SORUNSALI
THE PROBLEMATIC OF NOT TO RESULT OF THE LOGO COMPETITIONS BETWEEN 2015-2020

Author : Refik YALUR
Number of pages : 221-231

Abstract

Logo tasarımı, bir firmanın kurumsal kimlik ambalajıdır. Logo markaya veya kuruma görsel bir estetik kazandırmakla birlikte, tüketici veya müşteri gözünde kurumsal bir imaj yaratır. Logo tasarımı kurumun vizyon ve misyonuna uygun olacak şekilde doğru unsurlar seçilerek tasarlanmalıdır. Renk, çizgi, biçim ve tipografi bir logo tasarımında kullanılabilecek unsurlardır. Bu unsurlar, hedef kitlenin algısında bir uyarıcıdır ve bu durum logonun hedef kitle üzerinde etkisi olarak tanımlanabilir. Özellikle resmi kurumlar ve daha çok belediyeler, kurumsal yenilenme düşüncesiyle logo tasarım yarışmaları düzenlemektedir. Bu yarışmalar daha çok kurumun internet sitesi tarafından yayınlansa da grafik tasarım veya yarışma ile ilgili duyuruların ilan edildiği pek çok web sitesinde ve sosyal medyada da duyurulmaktadır. Bu çalışmada; 2015-2020 yılları içerisinde http://www.tasarimyarismalari.com/ sitesinden veri toplama yöntemiyle, online araştırmalar sonucu elde edilen düzenlenmiş 43 yarışma incelenmiştir. Bu 43 yarışmadan 18’inde sonuçlar açıklanmış ve ödüller verilmiştir. Geri kalan 25 yarışmanın sonucu ise hiç açıklanmamış veya birincilik ödülüne layık eser görülmediği belirtilmiştir. Bu 25 yarışmadan genellikle hiç ödül verilmeyen veya sadece birincilik ödülü verilmeyen 15 yarışma araştırma kapsamına girmiştir.

Keywords

Logo, Tasarım, Yarışma.

Read: 280

Download: 131