ELİF ŞAFAK’IN PİNHAN ROMANINDA “GOTİK” KAZI
"GOTHIC" EXCAVATION IN ELİF ŞAFAK'S PINHAN NOVEL

Author : Çiçek DEMİRTAŞ ÖNDER -Fatih ARSLAN
Number of pages : 504-511

Abstract

Gotik (doğaüstü korku), hem Türk hem de dünya edebiyatında yazarı ve okuru bulunan bir türdür. Türk edebiyatının bu alanda verilen eserlerinin ne denli özgün olduğu önemlidir. Bu bağlamda Türk edebiyatının ödüllü yazarlarından olan Elif Şafak’ın Mevlana Edebiyat Ödülü alan ilk romanı Pinhan üzerinden Batı etkisinde gelişen Türk gotiğinin izlerini sürmek amaçlandı. Batı’da 18. yüzyılın ortalarında ortaya çıkan türün doğuşuna etki eden unsurlar araştırıldığında bu unsurlardan birinin Türk ve Doğu edebiyatlarından yapılan çeviriler olduğu görülmektedir. Dolayısıyla kendi kültürümüze özgü gotik unsurların oryantalist söyleme dönüşerek kurguda yer edindiği anlaşılmaktadır. Batı’ya kıyasla Türk edebiyatında yeni olan gotik türünün oryantalist söylemden uzak kurgularla zenginleşmesi için mevcut durumun ve türün gelişiminin belirlenmesi önemlidir.

Keywords

Gotik, Pinhan, Elif Şafak, oryantalizm

Read: 214

Download: 65