DİJİTAL SOSYALLEŞME OLGUSUNUN SOSYAL KUŞAKLAR ÜZERİNDE YARATTIĞI DENEYİMLER ve ETKİLER
THE EXPERIENCES AND IMPACTS OF DIGITAL SOCIALIZATION OVER SOCIAL GENERATIONS

Author : Gonca UNCU
Number of pages : 333-359

Abstract

Günümüzde yeni sosyalleşme platformları olarak bilinen dijital ağlar, kitle iletişiminin en önemli araçlarından biri haline gelmiştir. Her kuşağın insanları, yaşadıkları çağa yabancı kalmamak için, yeni medya teknolojilerini kullanma ve dijital sosyal ağlarda varlık gösterme çabasına girmiştir. Bu çalışma, geleneksel iletişim yöntemlerine alternatif olan, dijital sosyalleşme kavramını, birbirinden çok farklı sosyal kuşakların nasıl deneyimlediğini ve dijital sosyal ağları kullanım amaçlarını ve kişiler üzerinde yarattığı etkileri, çok yönlü olarak anlamaya yöneliktir. Bu çalışma birbirinden çok farklı sosyal kuşakların dijital sosyalleşme olgusunu nasıl deneyimlediğini anlamaya yöneliktir. Çalışma, bu doğrultuda bir ölçek geliştirmeyi amaçlamaktadır. Nitekim bu konuda literatürde oluşturulmuş bir ölçek yoktur. Araştırmaya konu olan kuşaklar, Bebek Patlaması (Baby Boomers, 1946-1964), X (1965-1981), Y (1982-1999) ve Z Kuşağı (2000-2020) kuşaklarıdır. Araştırma modeli olarak, Nitel bir araştırma tekniği olan ‘Keşfedici model’ yöntemi kullanılmıştır. Olguyu daha iyi anlayabilmek için, her gurubu temsil edecek bir katılımcı seçilmiş ve derinlemesine görüşme tekniği uygulanmıştır. Araştırmanın en öne çıkan bulguları: Tüm katılımcıların dijital sosyalleşmenin getirdiği olumlu ve olumsuz tarafların farkında olması ve benzer cevaplar vermesidir. Ancak farklı kuşaklar dijital sosyalleşmeyi farklı amaçlarla gerçekleştirmektedir. Nihayetinde, tek bir seçme şansları olsa idi tüm kuşaklar yüz yüze sosyalleşmeyi tercih edeceklerini belirtmiştir.

Keywords

Dijital sosyalleşme, Sosyal medya, Dijital sosyal ağ, X kuşağı, Y kuşağı, Z kuşağı, Bebek Patlaması kuşağı, Baby Boomers

Read: 205

Download: 58