TİCARET ŞİRKETLERİNDEKİ YAPISAL DEĞİŞİMLERİN KAMU İHALELERİNE KATILMAKTAN YASAKLAMA KARARLARI ÜZERİNE ETKİSİ
THE IMPACT OF STRUCTURAL CHANGES IN TRADE COMPANIES ON DECISIONS OF BLACKLISTING IN PUBLIC PROCUREMENTS

Author : Ömer Tuğrul ZOR
Number of pages : 547-571

Abstract

Ticaret şirketlerinde birleşme, bölünme ve tür değiştirme olarak belirtilebilecek yapısal değişikliklerin veya yeniden yapılanmaların, şirketler hakkında verilmiş olan idari yaptırım niteliğindeki kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararlarına ne şekilde etki edeceğine ilişkin düzenlemelere gerek Kamu İhale Kanunu (KİK) gerekse Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nda (KİSK) yer verilmemiştir. Açık düzenleme olmaması nedeniyle idari yaptırım hukukuna egemen olan ceza hukuku ilkelerinden özellikle kanunilik ve şahsilik ilkelerine başvurulması gerekmektedir. Öte yandan, ticaret şirketlerinin yapısal değişikliklerinin/yeniden yapılanmalarının, şirketler hakkında verilmiş olan katılma yasağı yaptırımından kaçmak için kullanılması durumunda, KİK m. 11’de yer alan hüküm de başvurulabilecek başka bir düzenlemedir.

Keywords

Ticaret şirketleri, yapısal değişiklikler, birleşme, bölünme, tür değiştirme, kamu ihalelerine katılmaktan yasaklama kararı, idari yaptırım, ceza hukuku ilkeleri

Read: 189

Download: 60