AHMET HAMDİ TANPINAR’IN POETİKASI VE ‘HER ŞEY YERLİ YERİNDE’ ADLI ŞİİRİNİN TAHLİLİ
AN ANALYSIS OF AHMET HAMDİ TANPINAR'S POETCH AND

Author : Emine KARADENİZ -Mehmet ÖZDEMİR
Number of pages : 521-546

Abstract

Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk edebiyatının çok yönlü yazarlarından biridir. Farklı metin türlerinde de kendini ispatlayan Tanpınar, kendini her şeyden evvel şair olarak görür. Çocukluğunu ve gençliğini babasının mesleği nedeniyle farklı şehirlerde geçiren Tanpınar’ın bu şehirlerdeki izlenimleri estetiğini oluşturmasında etkilidir. Ayrıca tanıdığı ve sevdiği insanların özellikle hocası Yahya Kemal’in tesiri vardır. Sonuçta şiirde duygu ve musiki unsurlarına önem vermesi, rüya motifi, zaman ve sonsuzluk, zıtlıklar, dilde mükemmeliyet poetikasının anahtar kelimeleridir. Tanpınar’ın poetika adıyla yayımladığı herhangi bir eseri yoktur. Şiir hakkındaki görüşlerini, çeşitli dergi ve gazetelerde yazmıştır. Bu makalelerini Zeynep Kerman, Edebiyat Üzerine Makaleler adıyla yayıma hazırlamıştır. Antalyalı Genç Kıza Mektup ve Kerkük Hatıraları isimli yazılarında poetik düşüncelerini ve bu düşüncelerin temelini dile getirir. Mektupları, günlükleri, röportajları ve şiirleri poetikasının ilk elden kaynaklarıdır. Bu çalışmanın amacı Tanpınar’ın poetikasını tasnif etmek ve ‘Her Şey Yerli Yerinde’ adlı şiirini poetikasına uygunluğu açısından tahlil etmektir.

Keywords

Ahmet Hamdi Tanpınar, poetika, rüya, zaman, Her Şey Yerli Yerinde

Read: 182

Download: 75