AHMET HAMDİ TANPINAR’IN POETİKASI VE ‘HER ŞEY YERLİ YERİNDE’ ADLI ŞİİRİNİN TAHLİLİ

Author:

Number of pages: 521-546
Year-Number: 2020-47

Abstract

Ahmet Hamdi Tanpınar, Türk edebiyatının çok yönlü yazarlarından biridir. Farklı metin türlerinde de kendini ispatlayan Tanpınar, kendini her şeyden evvel şair olarak görür. Çocukluğunu ve gençliğini babasının mesleği nedeniyle farklı şehirlerde geçiren Tanpınar’ın bu şehirlerdeki izlenimleri estetiğini oluşturmasında etkilidir. Ayrıca tanıdığı ve sevdiği insanların özellikle hocası Yahya Kemal’in tesiri vardır. Sonuçta şiirde duygu ve musiki unsurlarına önem vermesi, rüya motifi, zaman ve sonsuzluk, zıtlıklar, dilde mükemmeliyet poetikasının anahtar kelimeleridir. Tanpınar’ın poetika adıyla yayımladığı herhangi bir eseri yoktur. Şiir hakkındaki görüşlerini, çeşitli dergi ve gazetelerde yazmıştır. Bu makalelerini Zeynep Kerman, Edebiyat Üzerine Makaleler adıyla yayıma hazırlamıştır. Antalyalı Genç Kıza Mektup ve Kerkük Hatıraları isimli yazılarında poetik düşüncelerini ve bu düşüncelerin temelini dile getirir. Mektupları, günlükleri, röportajları ve şiirleri poetikasının ilk elden kaynaklarıdır. Bu çalışmanın amacı Tanpınar’ın poetikasını tasnif etmek ve ‘Her Şey Yerli Yerinde’ adlı şiirini poetikasına uygunluğu açısından tahlil etmektir.

Keywords

Abstract

Ahmet Hamdi Tanpınar is one of the versatile author of Turkish literature. Tanpınar proved himself in different types of literary texts but above all he sees himself as a poet. The impressions of Tanpınar, who spent his childhood and youth in different cities due to his father's profession, are effective in creating his aesthetics. In addition to these, his own style is influenced by the people he knows and loves, especially his teacher Yahya Kemal. After all, the emphasis on emotion and musical elements in poetry, dream motif, concepts of time and eternity, contrasts, perfection in language are the key words of his poetical style. Tanpınar does not have any work published under the name of poetics. He wrote his views on poetry in various magazines and newspapers. Zeynep Kerman compiled these articles of him, expressing his views on poetry, under the name of "Articles on Literature" (Edebiyat Üzerine Makaleler). Tanpınar expresses his poetic thoughts and the basis of these thoughts in his articles titled "Letter to the Young Girl from Antalya and Kerkük Memories". His letters, diaries, interviews, and poems are first-hand sources of his poetics. The aim of this study is classifying Tanpınar's poetics and to analyzing his poem named "Everything Is Local In Its Place" in terms of its suitability to his poetical style.

Keywords