MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN AKADEMİK BAŞARILARININ VE GELECEĞE İLİŞKİN HEDEFLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ
EVALUATION OF VOCATIONAL HIGH SCHOOL STUDENTS 'ACADEMIC SUCCESS AND FUTURE GOALS

Author : Gülsün ŞAHAN -Ayşegül TURAL - Sinem TARHAN - Onur YILMAZ - Burcu DUMAN
Number of pages : 117-132

Abstract

Bu çalışmada özellikle mesleki ve teknik anadolu lisesine devam eden öğrenciler üzerinde durulmuş, konu öğrenci ve öğretmenlerin bakış açısı ile ele alınmıştır. İlk olarak mesleki ve teknik Anadolu lisesine devam eden kız öğrencilerin mesleki hedefleri, geleceğe yönelik planları ve bu hedefleri gerçekleştirmeye çalışırken karşılaştıkları engeller belirlenmeye çalışılmıştır. İkinci olarak meslek lisesinde görev yapan öğretmenlerin kendi öğrencilerinin geleceğe yönelik planlarına olan katkıları ve görüşleri tespit edilmiştir. Çalışma grubu Bartın il merkezinde bulunan bir Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin 9,10,11 ve 12. Sınıflarına devam eden toplam 139 öğrenci ile bu okulda görev yapan altı öğretmenden oluşmaktadır. Bu çalışmada nitel araştırma yöntemlerinden durum çalışması deseni kullanılmış olup veriler içerik analizi yöntemi kullanılarak analiz edilmiştir. Çalışmada, öğrencilerin okul başarısını etkileyen faktörler arasında eğitsel sorunların olduğu tespit edilmiştir. Ailenin ve öğretmenin öğrenciye katkısı ya da ailelerin ilgisizliği, ekonomik sorunlar ve psikolojik sıkıntılar öğrenci başarısını büyük ölçüde etkilemektedir.

Keywords

Meslek lisesi, kız öğrenciler, meslek edinme, başarı, gelecek, kariyer planı

Read: 325

Download: 133