SANAT EĞİTİMİ 21. YÜZYILA NE VAAT EDER? 21. YÜZYIL BECERİLERİNE İLİŞKİN YORUMLAR
WHAT DOES ART EDUCATION PROVIDE TO THE 21st CENTURY? INTERPRETATIONS ON 21ST CENTURY SKILLS

Author : Neslihan Dilşad DİNÇ
Number of pages : 444-469

Abstract

Bu çalışmanın amacı; 21. yüzyıl becerilerinin ne olduğunu, önemini ve gerekliliğini, farklı kurum ve kuruluşların söylemleri çerçevesinde ifade ederek tartışmak ve bu becerilerin sanat eğitimi alanındaki yansımalarını değerlendirip, sanat eğitiminin bu becerilerin kazanımına etkisi hakkında önerilerde bulunmaktır. Araştırmada tarama tekniklerinden betimsel araştırma tekniği kullanılmıştır. Araştırmada elektronik doküman analizi kullanılmış ve konu ile ilgili bilgi ve görüşler incelenmiştir. İncelenen görüş ve bilgiler analiz edilerek sanat eğitimi ile ilişkilendirilip önerilerde bulunulmuştur.

Keywords

21.Yüzyıl Becerileri, Beceri Gelişimi, Temel Beceriler, Sanat Eğitimi, Sanat Yolu ile Eğitim

Read: 213

Download: 69