PROBLEME DAYALI ÖĞRENME STRATEJİSİ İLE TEMEL TASARIM DERSİNDE BİR UYGULAMA ÖNERİSİ
BASIC DESIGN WITH PROBLEM-BASED LEARNING STRATEGY AN APPLICATION PROPOSAL IN THE COURSE

Author : Elif TARLAKAZAN
Number of pages : 115-125

Abstract

Bu çalışmanın amacı, Probleme Dayalı Öğrenme (PDÖ) stratejisinin üniversite öğrencilerinin Temel Tasarım dersinde yaptıkları uygulamalar üzerindeki etkisini ve dersteki kullanılabilirliğini belirlemektir. PDÖ, öğrencilere çözmek için yeterli bilgiye sahip olmadıkları bir problemin verildiği bir öğrenme stratejisidir. Sanat eğitiminin de amacı bir problemin çözümüne ulaşacak yolları keşfetmektir. Çalışmada, Temel Tasarım dersi ve PDÖ’nün kendine özgü özellikleri dikkate alınarak, öğrenme basamakları, öğretmen rolü ve değerlendirme unsurları ile ilgili bilgiler verilmiş, çalışma sürecinde elde edilen veriler değerlendirilmiştir. Araştırma, 2018-2019 eğitim öğretim yılında Kastamonu Üniversitesi, Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi, Grafik Tasarım Bölümü 1. sınıf öğrencileri, TSE 102 Temel Tasarım Dersi, II. Dönem Final Projesi kapsamında gerçekleştirilen üç boyutlu uygulamalar ile sınırlıdır. Araştırma, betimsel bir çalışma olup, literatür taraması ile kaynaklar incelenmiştir. Sonunda öğrenciler, probleme dayalı öğrenme stratejisi ile grup çalışması yaparak bir ürün ortaya çıkarmanın heyecanını atölye ortamında paylaşarak öğrenmişlerdir. Bu öğretim stratejisinin, geleneksel yaklaşımlarının yanında öğrencinin ilgisini çektiği, temel tasarım dersinde uygulanabilirliği görülmüştür.

Keywords

öğrenme, probleme dayalı öğrenme, temel tasarım

Read: 3

Download: 6