ASKERİ BİRLİĞİN EKONOMİK FAALİYETİNİN İÇ KONTROL SİSTEMİNİ DÜZENLEME

Author:

Number of pages: 656-666
Year-Number: 2020-47

Abstract

Makalede askeri işler alanındaki ekonomik faaliyet konuları ele alınmaktadır. İç kontrolün düzenlenmesinin ve gerçekleştirilmesinin ana noktaları gösterilir. Şimdiki zamanda vakitli ve kaliteli denetim askeri birliğin ekonomik faaliyetinin etkin kontrolünün ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü kadro yetiştirken askeri birlikte düzgün bir kontrol sistemi oluşturmak lazımdır. Bunun ana kuralları harcamaların kanuna uygun olması, değerli eşyaların emniyetidir. Ayrıca makale, servis başkanları, müfrezeden tabura kadar birim komutanları için ekonomik faaliyetlerin kontrol edilmesi ile ilgili görevleri açıklamaktadır. İç kontrol sisteminin düzenlenmesini belirleyen düzenleyici ve yasal belgeler analiz edilmiştir. Makale, bir askeri birliğin ekonomik faaliyetini düzenleme sistemini anlatıyor. O sistem başlıca doğru planlamayı, bütçelendirmeyi, envanter yapmayı, idari yetkinin kötüye kullanılmasını engelleme ile ilgili denetim yapmayı içerir. Askeri birliğin ekonomik faaliyetinin iç kontrol sistemini kullanışlı bir şekilde yönetme belirlenen görevlerin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Keywords

Abstract

The article discusses issues of economic activity in the field of military affairs. The main points of the organization and conduct of internal control are shown. An integral part of the effective management of the economic activity of a formation (military unit), at the present stage, is timely and high-quality control, since when educating personnel there is a need for the correct organization of the control system in a military unit. The main rules of which are the legality of spending, the safety of material values. The article also describes the responsibilities for the control of economic activity for service chiefs, unit commanders from platoon to battalion. The legal documents that determine the organization of the internal control system are analyzed. The article describes the organization system of conducting business activities of a military unit. The basis of which includes correct planning, budget allocation, inventory, control to prevent officials from abusing their duties. The expedient maintenance of the organization of the internal control system of the economic activity of the military unit will lead to the effective implementation of the assigned tasks.

Keywords