ASKERİ BİRLİĞİN EKONOMİK FAALİYETİNİN İÇ KONTROL SİSTEMİNİ DÜZENLEME
ORGANIZATION OF THE INTERNAL CONTROL SYSTEM OF ECONOMIC ACTIVITY OF THE MILITARY PART

Author : Musa ERLAN
Number of pages : 656-666

Abstract

Makalede askeri işler alanındaki ekonomik faaliyet konuları ele alınmaktadır. İç kontrolün düzenlenmesinin ve gerçekleştirilmesinin ana noktaları gösterilir. Şimdiki zamanda vakitli ve kaliteli denetim askeri birliğin ekonomik faaliyetinin etkin kontrolünün ayrılmaz bir parçasıdır. Çünkü kadro yetiştirken askeri birlikte düzgün bir kontrol sistemi oluşturmak lazımdır. Bunun ana kuralları harcamaların kanuna uygun olması, değerli eşyaların emniyetidir. Ayrıca makale, servis başkanları, müfrezeden tabura kadar birim komutanları için ekonomik faaliyetlerin kontrol edilmesi ile ilgili görevleri açıklamaktadır. İç kontrol sisteminin düzenlenmesini belirleyen düzenleyici ve yasal belgeler analiz edilmiştir. Makale, bir askeri birliğin ekonomik faaliyetini düzenleme sistemini anlatıyor. O sistem başlıca doğru planlamayı, bütçelendirmeyi, envanter yapmayı, idari yetkinin kötüye kullanılmasını engelleme ile ilgili denetim yapmayı içerir. Askeri birliğin ekonomik faaliyetinin iç kontrol sistemini kullanışlı bir şekilde yönetme belirlenen görevlerin verimli bir şekilde gerçekleştirilmesini sağlar.

Keywords

iç kontrol, askeri sistem, Rusya askeri işleri

Read: 170

Download: 63