TARİHSEL TOPLUMSAL EKONOMİK VE ULUSLARARASI BOYUTU AÇISINDAN ENDÜSTRİYEL KENEVİR ÜRETİMİ
INDUSTRIAL HEMP PRODUCTION IN TERMS OF ITS SOCIAL AND INTERNATIONAL DIMENSION

Author : Kemal ER
Number of pages : 173-195

Abstract

Endüstriyel amaçlı kenevir bitkisinin sayısız kullanım alanları ve faydaları bulunmaktadır. Endüstriyel kenevir bu yönüyle, kâğıt üretiminden, bio-yakıt üretimine, besin maddesi olarak kullanılmasından, plastiğin kullanıldığı her yere kadar farklı alanlarda kullanılabilmektedir. Kenevir bitkisi, detayları makale içinde görüldüğü gibi, ekonomilerde ivme yaratabilecek kadar büyük kapasiteye sahiptir. Kenevir bitkisi insanlık için bu kadar çok büyük bir öneme sahip olduğu halde, uyuşturucu amaçlı kullanımı öne çıkartılarak tüm dünyada engellenmeye çalışılmıştır. Ancak buradaki çalışmada da görüldüğü gibi, kenevir bitkisiyle ilgili engellemelerin temelinde, uluslararası bir boyut bulunmaktadır. Ayrıca kenevirin endüstriyel alanda yaygın kullanımının bazı güçlü dünya şirketlerinin işine gelmediği anlaşılmaktadır. Yine araştırma derinleştirildiğinde, yeterince gelişemeyen ülkeler açısından ve toplumsal açıdan konunun değerlendirilmlesi gerektiği ortaya çıkmaktadır. O nedenle buradaki araştırmada, endüstriyel kenevir üretiminin engellenmesiyle ilgili gerçek sebeplerin araştırılması amaçlanmıştır. Makalede literatür araştırması yöntemi benimsenmiş, kanıtların güvenirliği çok sayıda kaynakta bulunan bilgilerin benzerliğiyle doğrulanmaya çalışılmıştır.

Keywords

Kenevir, Endüstriyel kenevir, Toplumsal boyut, Uluslararası boyut, Ekonomik kalkınma

Read: 2

Download: 17