ŞEKİP AYHAN ÖZIŞIK’IN HİCAZ MAKAMINDA BESTELEDİĞİ ESERLERİN MAKAM VE USÛL YÖNÜNDEN İNCELENMESİ

Author:

Number of pages: 75-99
Year-Number: 2020-48

Abstract

20. yüzyılın en önemli şarkı bestekârlarından olan ve uzun yıllar TRT’de ud sanatçısı olarak çalışmış Şekip Ayhan Özışık’ın Hicaz makamında bestelemiş olduğu 6 şarkısının makamsal analizi bu makalenin ana konusudur. Bestekârlıkta üstün bir yeteneğe sahip olmasının yanında çok iyi derecede ud çalan Şekip Ayhan Özışık genç denilebilecek bir yaşta aramızdan ayrılırken Türk müziğine önemli katkılar sağlamış ve çeşitli makamlarda yüzlerce eser bestelemiştir. Betimsel araştırma yöntemine dayalı tarama modeli merkezli bu araştırmada öncelikle Şekip Ayhan Özışık’ın yaşamına ve bestekâr kişiliğine yer verilmiş, daha sonra Hicaz makamı hakkında bilgiler verilmesinin ardından, bulgular kısmına geçilmiştir. Bulgular kısmında sırasıyla bestekârın Hicaz makamındaki Açık Bırak Pencereni Örtme Perdeyi Bu Gece, Ben Seni Unuttum Desem de, Düşünme Öyle Derin, Ne Söylesem Nafile, İstanbul’da Boğaziçi’nde, Senede Bir Gün isimli şarkılarının analizleri yapılmıştır.

Keywords

Abstract

The maqam analysis of 6 songs composed by Şekip Ayhan Özışık, one of the most important song composers of the 20th century and worked as an oud artist for TRT for many years, is the main subject of this article. Besides having a superior talent in composing, Şekip Ayhan Özışık, who played the oud at a very good age, made significant contributions to Turkish music while leaving us at a young age and composed hundreds of works in various maqams. The life and composer personality of Şekip Ayhan Özışık was mentioned. In the findings section, the songs of the composer named “Açık Bırak Pencereni Örtme Perdeyi Bu Gece, Ben Seni Unuttum Desem de, Düşünme Öyle Derin, Ne Söylesem Nafile, İstanbul’da Boğaziçin’de, Senede Bir Gün songs were analyzed respectively.

Keywords