ŞEKİP AYHAN ÖZIŞIK’IN HİCAZ MAKAMINDA BESTELEDİĞİ ESERLERİN MAKAM VE USÛL YÖNÜNDEN İNCELENMESİ
EXAMINING THE WORKS OF ŞEKİP AYHAN ÖZIŞIK IN HICAZ MAQAM IN TERMS OF MAQAM AND RHYTHM

Author : Haluk YÜCEL -Hande TAŞÇEŞME
Number of pages : 75-99

Abstract

20. yüzyılın en önemli şarkı bestekârlarından olan ve uzun yıllar TRT’de ud sanatçısı olarak çalışmış Şekip Ayhan Özışık’ın Hicaz makamında bestelemiş olduğu 6 şarkısının makamsal analizi bu makalenin ana konusudur. Bestekârlıkta üstün bir yeteneğe sahip olmasının yanında çok iyi derecede ud çalan Şekip Ayhan Özışık genç denilebilecek bir yaşta aramızdan ayrılırken Türk müziğine önemli katkılar sağlamış ve çeşitli makamlarda yüzlerce eser bestelemiştir. Betimsel araştırma yöntemine dayalı tarama modeli merkezli bu araştırmada öncelikle Şekip Ayhan Özışık’ın yaşamına ve bestekâr kişiliğine yer verilmiş, daha sonra Hicaz makamı hakkında bilgiler verilmesinin ardından, bulgular kısmına geçilmiştir. Bulgular kısmında sırasıyla bestekârın Hicaz makamındaki Açık Bırak Pencereni Örtme Perdeyi Bu Gece, Ben Seni Unuttum Desem de, Düşünme Öyle Derin, Ne Söylesem Nafile, İstanbul’da Boğaziçi’nde, Senede Bir Gün isimli şarkılarının analizleri yapılmıştır.

Keywords

Klâsik Türk Mûsikîsi, Şekip Ayhan Özışık, Şarkı, Makam Analizi.

Read: 13

Download: 13