YAŞLANMA SÜRECİNDE YALNIZLIK VE AİLE İLİŞKİLERİ
LONELINESS AND FAMILY RELATIONS IN THE AGING PROCESS

Author : Işıl KALAYCI -Meyrem TUNA UYSAL
Number of pages : 25-41

Abstract

Bu araştırma yaşlanma süreciyle birlikte bireylerde ortaya çıkan yalnızlık durumunu ve aile içi ilişkilerine olan etkisini ele almayı amaçlamaktadır. Araştırma, yalnızlık, aile üyeleriyle ikamet etme, eşlerle, çocuklarla, gelin ve damat ile torunlarla ilişkiler temaları ile yaşlı bireylerin yalnızlık durumu ve yalnızlık sürecinin aileyle olan ilişkilere etkisinin değerlendirilmesi bakımından önemlidir. Araştırma nitel araştırma yöntemi ile Eskişehir ilinde 2019 yılının Aralık ayında yapılmıştır. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örneklem tekniği kullanılmış, görüşmeler 7 yaşlı kadın, 7 yaşlı erkek olmak üzere toplam 14 yaşlı katılımcı ile yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda yaşlı bireylerin kendilerini yalnız hissettikleri, kendi evlerinde eşiyle ve çocuklarıyla birlikte yaşamak istedikleri, eşleriyle olumlu ilişkiler kurdukları, üzüntü, sevinç gibi duygularını eşleriyle rahat bir şekilde paylaştıkları belirlenmiştir. Ayrıca yalnız kalmamak ve sosyal destek ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çocuklarıyla ve torunlarıyla sık sık görüştükleri tespit edilmiştir.

Keywords

Yaşlı, yalnızlık, birlikte yaşamak, aile ilişkileri

Read: 18

Download: 27