YAŞLANMA SÜRECİNDE YALNIZLIK VE AİLE İLİŞKİLERİ

Author:

Number of pages: 25-41
Year-Number: 2020-48

Abstract

Bu araştırma yaşlanma süreciyle birlikte bireylerde ortaya çıkan yalnızlık durumunu ve aile içi ilişkilerine olan etkisini ele almayı amaçlamaktadır. Araştırma, yalnızlık, aile üyeleriyle ikamet etme, eşlerle, çocuklarla, gelin ve damat ile torunlarla ilişkiler temaları ile yaşlı bireylerin yalnızlık durumu ve yalnızlık sürecinin aileyle olan ilişkilere etkisinin değerlendirilmesi bakımından önemlidir. Araştırma nitel araştırma yöntemi ile Eskişehir ilinde 2019 yılının Aralık ayında yapılmıştır. Katılımcıların belirlenmesinde amaçlı örneklem tekniği kullanılmış, görüşmeler 7 yaşlı kadın, 7 yaşlı erkek olmak üzere toplam 14 yaşlı katılımcı ile yüz yüze gerçekleştirilmiştir. Araştırma sonucunda yaşlı bireylerin kendilerini yalnız hissettikleri, kendi evlerinde eşiyle ve çocuklarıyla birlikte yaşamak istedikleri, eşleriyle olumlu ilişkiler kurdukları, üzüntü, sevinç gibi duygularını eşleriyle rahat bir şekilde paylaştıkları belirlenmiştir. Ayrıca yalnız kalmamak ve sosyal destek ihtiyaçlarını gidermek amacıyla çocuklarıyla ve torunlarıyla sık sık görüştükleri tespit edilmiştir.

Keywords

Abstract

This research aims to examine the state of loneliness that occurs in individuals with the aging process and its effect on family relationships. The research is important in terms of evaluating the themes of loneliness, living with family members, relationships with spouses, children, daughter in law and son in law, and grandchildren, and the effects of loneliness and loneliness process on family relations. The research was conducted in Eskişehir province in December 2019 with the qualitative research method. Using the purposeful sampling technique to identify the participants, interviews were conducted face-to-face with a total of 14 participants, 7 women and 7 men. As a result of the research, it was determined that the elderly felt lonely, wanted to live in their own homes with their spouse and children, established positive relationships with their spouses, and shared their feelings such as sadness and joy with their spouses comfortably. In addition, it has been determined that they frequently supplies with their children and grandchildren in order not to be alone and to supplies their social support needs.

Keywords