ANADOLU’DA PRİMİTİF İNSAN HEYKELLERİ VE KİŞİSEL DENEMELER
THE PRIMITIVE HUMAN SCULPTURES AND PERSONAL ESSAYS ANATOLIA

Author : Yasemin GÜL
Number of pages : 135-148

Abstract

Primitif Sanat; tarih öncesi çağların sanatlarını, uygarlık düzeyine ulaşmamış bir şekilde günümüze kadar yaşayagelmiş ilkel toplulukların sanatlarını, halk sanatlarını, çocuk ve akıl hastalarının yaptıkları sanatsal üretimlerini kapsamaktadır. Bu çalışma ise Anadolu’da Primitif İnsan Heykelleri ve Kişisel Denemeler şeklinde sınırlandırılmıştır. Bilindiği gibi Anadolu insanoğlunun ilk yaşam alanlarındandır. Anadolu, yaklaşık 9000 yıllık süreç içerisinde birbirini izleyen sekiz uygarlığa ev sahipliği yaptığı bilinmektedir. Bu süreçte, Primitif Sanat olarak adlandırabileceğimiz, Anadolu’da değişik çağlarda yapılmış, uygarlıkların maddi kültür kalıntılarına ve özellikle de görsel uygulamalarına rastlamaktayız. Görsel uygulamalar arasından günümüzde sanat eseri olarak kabul edilen insan görünümlü primitif nesnelerin yer alması dikkat çekicidir. Bu çalışmanın giriş kısmında, dünyadaki primitif heykellerin genel özelliklerinden bahsedilmiştir. Ayrıca Çağdaş Sanatın bir nesnesi olan bu sanatın, hangi sanat akımlarının ilgi alanına girdiği ve sanatçıların yapıtlarından örnekler verilerek değerlendirmeler yapılmıştır. İkinci kısmında Anadolu’da ortaya çıkan Primitif Heykeller üzerinde durulmuştur. Bu heykellerin dönemsel durumları, yapı malzemeleri gibi konulara değinilmiştir. Son kısımda ise Anadolu’da gelişmiş olan Primitif Heykellerden esinlenilerek kilden kişisel uygulamalar yapılmıştır.

Keywords

Primitif Sanat, Çağdaş Sanat, Heykel, Kil, Soyutlama

Read: 3

Download: 6